DNNN thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt

31/05/2022, 18:26

TCDN - Hàng loạt công ty con của VNS bị đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt. PVFCCo, HUD, Vinachem, PVGAS, Petrolimex, Vinaphone… đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn bị thua lỗ, mất vốn tới hàng nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2020 của 73 doanh nghiệp thuộc 16 Tập đoàn, Tổng công ty và công ty.

Kết quả kiểm toán cho thấy, một số đơn vị quản lý nợ chưa chặt chẽ, còn để phát sinh nợ phải thu quá hạn như Công ty mẹ - Mobifone có số nợ 724,21 tỷ đồng phần lớn là khoản công nợ của khách hàng cá nhân; PVGAS: Công ty mẹ có số nợ 568,78 tỷ đồng, Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam có số nợ 16,16 tỷ đồng; VNPT Vinaphone (Ban Khách hàng Tổ chức doanh nghiệp) có số nợ 35,55 tỷ đồng.

PVFCCo, HUD, Vinachem, PVGAS, Petrolimex, Vinaphone… đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn tới hàng nghìn tỷ đồng.

PVFCCo, HUD, Vinachem, PVGAS, Petrolimex, Vinaphone… đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn tới hàng nghìn tỷ đồng.

Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty có khoản nợ khó đòi lớn. Cụ thể, Vinachem: Công ty mẹ 10.493,30 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 403,73 tỷ đồng, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ 54,65 tỷ đồng, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 31,69 tỷ đồng, Công ty CP DAP - Vinachem 26,21 tỷ đồng, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển 3,15 tỷ đồng, Công ty CP Phân lân Ninh Bình 2,59 tỷ đồng.

VNS: Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 601,75 tỷ đồng, Công ty mẹ 269,68 tỷ đồng.

PVFCCo 233,57 tỷ đồng; HUD: Công ty mẹ 143,72 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD 3 là 14,69 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị 11,11 tỷ đồng.

PVGAS: Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam 68,91 tỷ đồng; VNPT: Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông 4,36 tỷ đồng, VNPT Vinaphone (Công ty Viễn thông Quốc tế 34.892,48 USD, Trung tâm kinh doanh Bình Dương 4,66 tỷ đồng)...

Một số đơn vị chưa được góp đủ vốn điều lệ: Công ty mẹ - HUD 1.808,97 tỷ đồng; VNPT: Công ty mẹ 5.815 tỷ đồng, Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông 85 tỷ đồng.

Một số đơn vị có vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định: Công ty mẹ - Mobifone 7.029 tỷ đồng; Công ty mẹ - Vinachem 697,52 tỷ đồng.

Cũng theo Kiểm toán nhà nước hàng loạt công ty con của VNS bị đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt: Công ty CP Thép tấm Miền Nam, Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ- VNSteel, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH Tư vấn MDC-VNSteel, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, Công ty CP Tân Thành Mỹ, Công ty TNHH Natsteelvina theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp: Công ty mẹ - HUD: tỷ lệ cổ tức, lợi nhuận dự kiến được chia trên vốn đầu tư 4,34%, trong đó tỷ lệ cổ tức được chia từ 03 công ty con là 2%-5%, 4 công ty con có lợi nhuận thấp không chia cổ tức, 1 công ty con có kết quả kinh doanh lỗ; Công ty mẹ - Vinachem: tỷ lệ cổ tức, lợi nhuận được chia trên vốn đầu tư là 5,32%, trong đó 3/22 công ty con có kết quả kinh doanh thấp, không chia cổ tức;) Công ty mẹ - VNS: tỷ lệ cổ tức, lợi nhuận được chia trên vốn đầu tư là 4,13%.

Đáng chú ý, báo cáo Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt doanh nghiệp nhà nước thua lỗ lớn. Cụ thể, Công ty mẹ - Vinachem có 5/22 công ty con lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 15.473,64 tỷ đồng và 1 công ty con đang dừng hoạt động.

VNS: Công ty mẹ (4 công ty con, 5 công ty liên kết và 03 khoản đầu tư khác lỗ lũy kế 898,88 tỷ đồng, trong đó 2 đơn vị đang tạm dừng hoạt động); Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (3 công ty con, liên kết không hoạt động, không có khả năng phục hồi sản xuất).

2/6 công ty con PVGAS lỗ lũy kế 602,37 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào lỗ lũy kế 114,82 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 57 tỷ đồng. Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả lỗ lũy kế 1.771,1 tỷ đồng. Công ty mẹ - VNPT: 2 công ty con, liên doanh lỗ lũy kế 78,8 tỷ đồng. Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam lỗ năm 2019 và năm 2020 là 8,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo Kiểm toán Nhà nước, các Tập đoàn, Tổng công ty đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn: Công ty mẹ - PVFCCo có 2/3 công ty liên kết lỗ lũy kế tại 31/12/2020 là 6.474,84 tỷ đồng, 1/2 khoản đầu tư dài hạn khác lỗ năm 2020 là 45,47 tỷ đồng.

Công ty mẹ - HUD có 4/5 công ty liên kết, đầu tư khác lỗ năm 2019 và năm 2020 là 55,49 tỷ đồng.

Vinachem: Công ty mẹ (2/9 công ty liên kết lỗ lũy kế 123,69 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (2/5 khoản đầu tư phải trích lập dự phòng 95,25 tỷ đồng), Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ (1 khoản đầu tư phải trích lập dự phòng 9,83 tỷ đồng).

Công ty mẹ - PVGAS có 1/2 công ty liên kết lỗ năm 2020 là 47,41 tỷ đồng; Petrolimex: TCT Gas Petrolimex - CTCP (1 khoản), Petajico Hà Nội - TCT Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (2 khoản), TCT Hóa dầu Petrolimex - CTCP (1 khoản), Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco - TCT Vận tải thủy Petrolimex (4 khoản) phải trích lập dự phòng tổng cộng 132,37 tỷ đồng; Công ty mẹ - VNPT: 2 khoản đầu tư tại các đơn vị đang trong quá trình giải thể, phá sản tiềm ẩn rủi ro mất vốn.

Huyền Châu
Bạn đang đọc bài viết DNNN thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Lỗ liên tiếp 3 năm, COMA không phân phối lợi nhuận cho cổ đông, phải giám sát tài chính đặc biệt
Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Xây dựng phương án không phân phối lợi nhuận năm 2019 đối với Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP (COMA) do kết quả kinh doanh năm 2019 thua lỗ. Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2019của COMA là 297.885 triệu đồng. Bộ Tài chính đề nghị giám sát tài chính đặc biệt đối với COMA.