Doanh nghiệp nộp thừa thuế TNCN thì có được bù trừ sang kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn không?

11/04/2024, 09:50
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về việc quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp.

Hỏi: Tại Điểm a Khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định: "Số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân". Vậy cụm từ "không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân" hiểu thế nào? Doanh nghiệp nộp thừa thì có được bù trừ sang kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn?

Trả lời:

- Căn cứ Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

“Điều 19. Khai thuế, tính thuế, phân bổ thuế thu nhập cá nhân

...

3. Khai thuế, nộp thuế:

a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

a.1) Người nộp thuế chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính, thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 05/KK-TNCN, phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi người lao động làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này. Số thuế thu nhập cá nhân xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

...”

Theo đó,"không xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân" tại phần nội dung hướng dẫn tổ chức chi trả thu nhập tính phân bổ thuế TNCN phải nộp tại địa địa phương người lao động làm việc. Số thuế TNCN đã tính phân bổ nộp tại địa phương đó sẽ không phải xác định lại khi doanh nghiệp tiến hành quyết toán thuế TNCN.

Nếu doanh nghiệp có phát sinh nộp thừa hoặc thiếu thuế TNCN đối với số thuế đã phân bổ theo địa phương thì thực hiện điều chỉnh với cơ quan thuế nơi tổ chức đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

PV
Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp nộp thừa thuế TNCN thì có được bù trừ sang kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn không? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận