Đồng Nai: Rà soát các dự án khu dân cư, cho thuê đất

21/03/2022, 19:48

TCDN - UBND Đồng Nai vừa chỉ đạo các sở, ngành và huyện thành phố tiến hành rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư và khoáng sản trên địa bàn.

Sau khi làm việc với Kiểm toán nhà nước về đất đai khi thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã có kết luận một số nội dung liên quan đến dự án khu dân cư giao, cho thuê đất.

Tỉnh Đồng Nai sẽ rà soát các dự án khu dân cư giao, cho thuê đất... (Ảnh minh họa)

Tỉnh Đồng Nai sẽ rà soát các dự án khu dân cư giao, cho thuê đất... (Ảnh minh họa)

Theo đó, đối với các dự án khu dân cư đã giao đất, cho thuê đất toàn bộ diện tích dự án và các dự án đã giao đất, cho thuê một phần diện tích dự án, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện, thành phố rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án, quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu và pháp luật liên quan.

Đồng thời, làm rõ cơ sở pháp lý để không thực hiện đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét để làm cơ sở thực hiện các thủ tục đất đai theo Điều 62 Luật Đất đai 2013 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đối với các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1268/UBND-KTN ngày 9/2/2022 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có văn bản hướng dẫn.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, chuẩn bị hồ sơ, đăng ký làm việc với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện; việc tiếp tục xử lý đối với các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Riêng đối với các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản sau đó cấp phép thăm dò, khai thác 5 mỏ đá xây dựng trên địa bàn, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá và quy định pháp luật liên quan đối với những mỏ đá xây dựng này, tham mưu đề xuất kèm theo dự thảo trình UBND tỉnh xử lý và phản hồi Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định.

Bích Thảo
Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Rà soát các dự án khu dân cư, cho thuê đất tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Thanh tra Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ thanh tra về công tác mua bán, duy tu, sửa chữa, đầu tư xây dựng và công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.