Đồng Nai: Thu ngân sách qua kho bạc nhà nước đạt hơn 46.000 tỷ đồng   

29/11/2019, 14:11

TCDN - Báo cáo của KBNN Đồng Nai cho biết: Thu NSNN trên địa bàn đến ngày 15/11/2019 đạt 46.797 tỷ đồng, bằng 86,2% dự toán. Trong đó, thu nội địa là 32.464 tỷ đồng, đạt 87,29% dự toán năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 14.333 tỷ đồng, đạt 83,82%.

kho bac

Báo cáo nêu rõ chi NSNN trên địa bàn là 36.360 tỷ đồng, trong đó chi NSĐP là 15.759 tỷ đồng, đạt 53,35% dự toán năm. Tổng số chi thường xuyên NSNN là 13.549 tỷ đồng, trong đó chi NSĐP là 10.377 tỷ đồng/13.515 tỷ đồng dự toán giao, đạt 76,78% dự toán.

Đối với chi đầu tư XDCB, đã giải ngân 3.941 tỷ đồng, đạt 19,78% kế hoạch vốn, nếu loại trừ Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng cảng hàng không Quốc tế Long Thành thì tỷ lệ giải ngân đạt 43,89% kế hoạch vốn.

KBNN Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan, tài chính thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu NSNN.

Đơn vị đã tổ chức tốt công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu với ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, tập trung đầy đủ, hạch toán kịp thời các khoản thu vào NSNN, góp phần cùng với các cơ quan thu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2019.

KBNN Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị KBNN thuộc và trực thuọc thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN trong những tháng còn lại của năm và niên độ ngân sách 2019 chặt chẽ theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước, quy trình nghiệp vụ của ngành, kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng quy định.

Kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị KBNN các cấp trong thực thi nhiệm vụ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch.

Đông Phong
Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Thu ngân sách qua kho bạc nhà nước đạt hơn 46.000 tỷ đồng    tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp