Đồng Tháp: Chấp thuận chủ trương dự án khu dân cư hơn 3.400 tỷ đồng

27/03/2024, 15:22

TCDN - UBND tỉnh Đồng Tháp đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Thành tại ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, với hình thức lựa chọn đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Thành tại ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, với hình thức lựa chọn đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật. Dự án có diện tích khoảng 58,71ha, quy mô dân số khoảng 5.908 người. Tỷ lệ xây dựng nhà thô đạt tối thiểu 50% dự án, cụ thể: Đất ở liên kế mặt phố tổng số lô 324 lô; trong đó, xây thô hoàn thiện mặt ngoài 324 căn; Đất ở liên kế tổng số lô 886 lô; trong đó, xây thô hoàn thiện mặt ngoài 296 căn; Đất ở biệt thự số lô 246 lô; trong đó, xây thô hoàn thiện mặt ngoài 131 căn. Dự án có đất ở tái định cư, đất sử dụng hỗn hợp không có đất ở, đất các công trình thương mại dịch vụ.

Dự án Khu dân cư Hòa Thành nằm tại ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Dự án Khu dân cư Hòa Thành nằm tại ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Khu thương mại dịch vụ, nhà ở liên kế mặt phố (xây thô và phân lô bán nền), đất ở liên kế (xây thô và phân lô bán nền), biệt thự (xây thô và phân lô bán nền), đất ở tái định cư, công trình giáo dục, y tế, đồng bộ với hạ tầng hoàn chỉnh.

Vốn đầu tư của dự án 3.407.922.000.000 đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định pháp luật về xây dựng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) là: 3.111.630.360.000 đồng; Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến): 296.291.640.000 đồng. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: Tiến độ triển khai thực hiện dự án tối đa 60 tháng kể từ ngày lựa chọn được chủ đầu tư thực hiện dự án (Hợp đồng thực hiện dự án được ký kết), cụ thể như sau: Từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 24: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng. Từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 57: Tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc thuộc dự án theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từ tháng thứ 58 đến tháng thứ 60: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa các công trình vào sử dụng theo quy định và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu dự án là hình thành Khu dân cư với kết cấu hạ tầng đồng bộ, tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có về cảnh quan, vị trí để phát triển một cách bền vững. Đáp ứng nhu cầu ở và môi trường sống chất lượng cao cho khu vực và các khu lân cận. Phát triển nhà ở tập trung, đồng bộ hình thành khu dân cư xanh - sạch - đẹp, có môi trường sống thân thiện và cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, hài hòa với cảnh quan chung của khu vực.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát tổng thể tình hình thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan. Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án, phối hợp các đơn vị có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành tỉnh và địa phương theo dõi, kiểm tra, giải quyết các thủ tục có liên quan đến lĩnh vực xây dựng, nhà ở; quản lý chất lượng các công trình xây dựng theo quy định và các nội dung khác có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành tỉnh và địa phương theo dõi, kiểm tra, giải quyết các thủ tục có liên quan đến lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường; thực hiện chức năng quản lý ngành theo quy định.

Sở Tài chính, Cục Thuế Tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án; hướng dẫn và giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án thuộc chức năng quản lý ngành theo quy định.

UBND huyện Lai Vung: Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước tại địa phương, giám sát nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ và quy hoạch được phê duyệt. Tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (sau khi hoàn chỉnh) và tổ chức quản lý theo quy định. Thực hiện việc tái định cư theo trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và các văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Định kỳ hằng quý, hàng năm, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện dự án theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án có khó khăn, vướng mắc, thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư. Trong trường hợp cần thiết thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo…

Nguyễn Triệu
Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp: Chấp thuận chủ trương dự án khu dân cư hơn 3.400 tỷ đồng tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Đồng Tháp huy động các nguồn lực, tạo điều kiện để người có công tiếp cận chính sách
Thực hiện trách nhiệm trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị liên quan, doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo người có công cách mạng thông qua nhiều việc làm như: thăm, tặng quà, xây mới nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng...