Dự kiến cuối tháng 2 có Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp nhà nước

09/02/2023, 07:10

TCDN - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải hoàn thiện Báo cáo, Tờ trình về tình hình, giải pháp phát huy vai trò của các tập đoàn, tổng công ty, trong đó nêu rõ vướng mắc về cơ chế, chính sách... để phục vụ Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước, dự kiến cuối tháng 2/2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước năm 2022.

Theo Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 trực tuyến với địa phương, Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đề xuất giải pháp phát huy tối đa vị trí, vai trò, sứ mệnh của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc, nhất là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; củng cố, phát triển tập đoàn, tổng công ty có năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo để đầu tư phát triển trong một số ngành, lĩnh vực có tính chất quan trọng của nền kinh tế, các dự án lớn, hiệu quả có tính lan tỏa cao.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương làm việc với các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 4218/VPCP-ĐMDN ngày 06 tháng 7 năm 2022; trên cơ sở đó hoàn thiện Báo cáo, Tờ trình về tình hình, giải pháp phát huy vai trò của các Tập đoàn, Tổng công ty, trong đó nêu rõ vướng mắc về cơ chế, chính sách hoặc tổ chức thực hiện; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2023 để phục vụ Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước (dự kiến cuối tháng 2/2023).

Ngoài ra Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị để triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại 3 dự án đạm; khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại đối với 4/12 dự án tồn đọng, kéo dài còn lại.

Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy theo Kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hải Nam
Bạn đang đọc bài viết Dự kiến cuối tháng 2 có Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp nhà nước tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Xử lý doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, dự án thua lỗ
Chính phủ yêu cầu khẩn trương thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm công khai, minh bạch. Rà soát phát hiện và có biện pháp xử lý các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả.