Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế có thể bằng phương thức điện tử

19/05/2021, 15:15

TCDN - Ngoài hình thức nộp trực tiếp và qua đường bưu điện thì người nộp thuế có thể đăng nhập vào cổng điện tử của cơ quan thuế để thực hiện việc lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021. Thời hạn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Tổng cục Thuế cho biết, nhằm hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 một cách nhanh chóng, kịp thời, cơ quan này đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử như: Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7 để có thể tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế thông qua phương thức điện tử.

Theo đó, ngoài hình thức nộp trực tiếp và qua đường bưu điện thì người nộp thuế có thể đăng nhập vào cổng điện tử của cơ quan thuế để thực hiện việc lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021. Trường hợp người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế thì người nộp thuế cũng có thể đăng ký tài khoản và gửi Giấy đề nghị gia hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Người nộp thuế có thể nộp giấy đề nghị gia hạn tiền nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 bằng phương thức điện tử.

Người nộp thuế có thể nộp giấy đề nghị gia hạn tiền nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 bằng phương thức điện tử.

Để hạn chế sai sót dẫn đến phải nộp lại Giấy đề nghị gia hạn thì người nộp thuế cần khai chính xác các chỉ tiêu trên Giấy đề nghị gia hạn năm 2021, cụ thể:

Thứ nhất, về chỉ tiêu cơ quan thuế: Là cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại mục 1;

Thứ hai, về Chỉ tiêu [01], [02], [03], [04]: Người nộp thuế kê khai đầy đủ thông tin Tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nộp thuế;

Thứ ba, về chỉ tiêu [05], [06]: Người nộp thuế kê khai đầy đủ thông tin Tên, mã số thuế của đại lý thuế;

Thứ tư, về chỉ tiêu [07]: Người nộp thuế phải tích chọn các loại thuế đề nghị gia hạn và được gia hạn theo quy định tại Nghị định, bao gồm: a) Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức; b) Thuế TNDN của doanh nghiệp, tổ chức; c) Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; d) Tiền thuê đất: (- Khu đất thuê 1: ……… - Khu đất thuê 2: ………)

Người nộp thuế lưu ý liệt kê chi tiết thông tin về từng khu đất thuê thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuê đất bao gồm: Cơ quan thuế quản lý khu đất: Là cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền thuê đất; Tỉnh/thành phố; Quận/huyện/thị xã; Địa chỉ chi tiết của Khu đất; Số thông báo nộp tiền thuê đất: Là số thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan thuế; trong đó người nộp thuế lưu ý nhập riêng phần Số và phần Ký hiệu. Ví dụ: Thông báo số 01/TB-CTTPHCM thì người nộp thuế điền "01" vào phần Số; điền "/TB-CTTPHCM" vào phần Ký hiệu.

Thứ năm, về chỉ tiêu [08]: Người nộp thuế phải tích chọn trường hợp được gia hạn:

Mục I. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: Người nộp thuế lựa chọn gia hạn theo trường hợp này phải chọn cụ thể người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp siêu nhỏ và kê khai đầy đủ thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, năm liền kề theo quy định tại các Điều 8,9,10 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP là năm 2020, nếu tại thời điểm gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm 2020 do áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính năm 2019.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT hoặc khai thuế TNDN riêng và đề nghị gia hạn theo trường hợp là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ thì thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn lấy theo thông tin của doanh nghiệp, tổ chức chủ quản.

Mục II: Theo lĩnh vực hoạt động: Người nộp thuế tự xác định theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính; Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ; Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Người nộp thuế là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh mục do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Tổng cục Thuế cho biết, đối với trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì người nộp thuế sẽ bị dừng gia hạn và phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế lưu ý, sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định, thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Thanh Phương
Bạn đang đọc bài viết Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế có thể bằng phương thức điện tử tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

05 đối tượng nào được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất?
Theo dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất có 5 đối tượng được áp dụng như doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nông lâm nghiệp, chế biến thực phẩm, xây dựng, kho bãi, lao động việc làm, du lịch, sản phẩm cơ khí trọng điểm…