Gỗ Trường Thành lỗ hơn 42,7 tỷ đồng

02/11/2023, 11:14

TCDN - Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF - sàn HoSE) ghi nhận lỗ 42,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,05 tỷ đồng, giảm 55,79 tỷ đồng.

Trong quý 3/2023, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 386,46 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 2,27 tỷ đồng, giảm 8,57 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 15,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 11,41 tỷ đồng, về 61,75 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 13,6%, tương ứng tăng thêm 1,19 tỷ đồng, lên 9,95 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 5,2%, tương ứng giảm 1,03 tỷ đồng, về 18,86 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 1,7%, tương ứng tăng thêm 1,06 tỷ đồng, lên 62,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Ảnh: truongthanh.com

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. Ảnh: truongthanh.com

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý 3, Gỗ Trường Thành ghi nhận lỗ 19,18 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7,74 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 11,44 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý 3, lợi nhuận gộp mà Gỗ Trường Thành tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 1.103,07 tỷ đồng, giảm 27,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 42,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,05 tỷ đồng, giảm 55,79 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2023, tính tới 30/9/2023, tổng lỗ luỹ kế của Gỗ Trường Thành lên tới 3.128,9 tỷ đồng và bằng 76,1% vốn điều lệ.

Được biết, trong năm 2023, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.222 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 54 tỷ đồng, tăng 14,86 lần so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty cách xa kế hoạch lãi 54 tỷ đồng trong năm 2023.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành giảm nhẹ 0,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 10,3 tỷ đồng, về 2.995,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 765,7 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 539,8 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác ghi nhận 387 tỷ đồng, chiếm 12,92% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 347 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/11, cổ phiếu TTF đóng cửa giá tham chiếu 3.740 đồng/cổ phiếu.

Gia Linh
Bạn đang đọc bài viết Gỗ Trường Thành lỗ hơn 42,7 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan