Hà Nam tiến tới thành phố thuộc Trung ương

17/04/2023, 09:21
báo nói -

TCDN - Hà Nam định hướng đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương và phấn đấu đến năm 2035, tỉnh Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam vừa tổ chức phiên họp lần thứ 34 để xem xét, cho ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phiên họp do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh chủ trì.

tppl.5_20220511105809

Theo Dự thảo Quy hoạch, Hà Nam định hướng đến năm 2025 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Hồng; đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương và phấn đấu đến năm 2035, tỉnh Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tầm nhìn đến năm 2050 là thành phố phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái; trung tâm hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Hồng về văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh. Người dân có thu nhập cao, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh xác định Quy hoạch tỉnh Hà Nam có vai trò đặc biệt quan trọng, là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý để chính quyền các cấp trong tỉnh xác định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; xây dựng định hướng, chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu phát triển, đồng thời xác định động lực, không gian phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn để phát triển đồng bộ, thống nhất, khai thác và sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cho phát triển bền vững.

Hội đồng cũng đã nghe các ý kiến và nhất trí thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Nam và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Hà Nam với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

PV
Bạn đang đọc bài viết Hà Nam tiến tới thành phố thuộc Trung ương tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan