Hà Tĩnh: Gần 400 doanh nghiệp tạm dừng, giải thể trong quý 1

02/04/2024, 09:48
báo nói -

TCDN - Theo thông tin từ Cục thống kê Hà Tĩnh, những tháng đầu năm 2024, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giảm so với cùng kỳ năm trước, ngoài ra số lượng các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể của tỉnh này cũng tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh các đơn vị doanh nghiệp thành lập mới, các doanh nghiệp cũ hiện nay đang tập trung vào sản xuất kinh doanh với kỳ vọng một năm hoạt động hiệu quả, hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra.

Bên cạnh các đơn vị doanh nghiệp thành lập mới, các doanh nghiệp cũ hiện nay đang tập trung vào sản xuất kinh doanh với kỳ vọng một năm hoạt động hiệu quả, hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tính từ đầu năm đến ngày 20/3/2024, toàn tỉnh tỉnh có tới 313 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 19,47%); 69 doanh nghiệp giải thể (tăng 30,19%). Hiện nay để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cần tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, tìm kiếm, phát triển, tháo gỡ khó khăn về thị trường tiêu thụ. Khi có thêm những giải pháp thúc đẩy đầu ra thì doanh nghiệp mới cải thiện được khả năng trả nợ, tăng khả năng hấp thụ vốn.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Hà Tĩnh đã thành lập mới 230 doanh nghiệp, giảm 9,09% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng vốn đăng ký đạt 1.636 tỷ đồng, tăng 116,95%, vốn bình quân trên một doanh nghiệp đạt 7,11 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so cùng kỳ năm trước.Trong kỳ có 146 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 16,96% so với cùng kỳ).

Những tháng đầu năm 2024, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước, ngoài ra số lượng các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng so với cùng kỳ. Điều đó cho thấy nền kinh tế còn nhiều khó khăn, rủi ro và thách thức. Bên canh các đơn vị doanh nghiệp thành lập mới, các doanh nghiệp cũ hiện nay đang tập trung vào sản xuất kinh doanh với kỳ vọng một năm hoạt động hiệu quả, hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những khó khăn chung về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh, vẫn có những điểm sáng khi đánh giá tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/202; cụ thể:

Có 52,08% doanh nghiệp đánh giá SXKD của họ tốt lên và giữ ổn định so với quý trước, số doanh nghiệp đánh giá tình hình SXKD của họ khó khăn hơn chiếm đến 47,92% trong tổng số các doanh nghiệp toàn tỉnh. Xu hướng tới 56,25% doanh nghiệp nhận định SXKD quý II/2024 sẽ tốt hơn và 31,25% giữ ổn định so với quý I/2024.

Số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất vẫn tiếp tục gặp khó khăn hơn quý trước giảm xuống còn 12,5% tổng số các doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Dự báo xu hướng sản xuất theo hình thức sở hữu có 60,61% số doanh nghiệp ngoài nhà nước nhận định SXKD quý II/2024 tốt hơn quý I/2023; tỷ lệ này của các doanh nghiệp Nhà nước là 50%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 44,44%.

Nhìn chung phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2024 và dự báo quý II/2024 tốt hơn so với quý trước. Điều này cho thấy tình hình sản xuất ngành công nghiệp đang có những chuyển biến tích cực và thuận lợi hơn so với các lĩnh vực khác.

Hiện nay để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cần tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, tìm kiếm, phát triển, tháo gỡ khó khăn về thị trường tiêu thụ. Khi có thêm những giải pháp thúc đẩy đầu ra thì doanh nghiệp mới cải thiện được khả năng trả nợ, tăng khả năng hấp thụ vốn.

Lan Anh
Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Gần 400 doanh nghiệp tạm dừng, giải thể trong quý 1 tại chuyên mục Thị trường của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan