Hỗ trợ kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

03/08/2020, 15:53

TCDN - Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị có liên quan bảo đảm hệ thống để quản lý thuế, thực hiện điều chỉnh phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế để người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được thuận lợi, đúng quy định.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 27/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 (Nghị quyết số 979) sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế BVMT.

Bộ Tài chính yêu cầu hỗ trợ kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Bộ Tài chính yêu cầu hỗ trợ kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 979, Bộ Tài chính yêu cầu: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt nghị quyết này; chỉ đạo các đơn vị có liên quan bảo đảm hệ thống để quản lý thuế, thực hiện điều chỉnh phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế theo Nghị quyết số 979 để người nộp thuế kê khai thuế BVMT đối với nhiên liệu bay được thuận lợi, đúng quy định.

Theo Nghị quyết số 979 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thuế BVMT đối với nhiên liệu bay được giảm 30%, tức từ 3.000 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít, áp dụng từ 1/8 tới hết ngày 31/12/2020.

Chính phủ cho biết, việc giảm này sẽ góp phần trực tiếp giảm giá nhiên liệu bay, cụ thể giá nhiên liệu bay chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng giảm tương ứng là 900 đồng/lít và giá nhiên liệu bay sau thuế giá trị gia tăng giảm tương ứng là 990 đồng/lít, sẽ làm số thu bảo vệ môi trường giảm khoảng 72-80 tỷ đồng/tháng.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Hỗ trợ kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan