Hoàng Anh Gia Lai khẳng định vẫn nắm quyền kiểm soát tại HAGL Agrico

21/08/2019, 09:16

TCDN - Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa phát đi thông cáo liên quan đến quyền kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã HNG).

HAGL cho hay, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL Agrico và số lượng thành viên trong hội đồng quản trị của HAGL Agrico đại diện cho công ty vẫn chiếm đa số.

HAGL cho hay, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL Agrico và số lượng thành viên trong hội đồng quản trị của HAGL Agrico đại diện cho công ty vẫn chiếm đa số.

Theo thông báo của doanh nghiệp này, gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đề cập việc công ty chỉ còn sở hữu 49,24% cổ phần có quyền biểu quyết tại HAGL Agrico và không còn là công ty mẹ nắm quyền kiểm soát HAGL Agrico sau đợt tăng vốn điều lệ để chuyển đổi 221.710 trái phiếu thành 221.710.000 cổ phiếu HNG. 

Về vấn đề này, tập đoàn cho biết, căn cứ vào chuẩn mực kế toán, nhiều trường hợp, quyền kiểm soát còn được thực hiện ngay cả khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con. 

Thứ nhất, các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết.

Thứ hai, công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận.

Thứ ba, công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương.

Căn cứ theo điều 189 - Công ty mẹ, công ty con và Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc nhóm các trường hợp sau: Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó; Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty đó; Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó. 

"Mặc dù tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại HAGL Agrico của Công ty đã giảm còn 49,24% nhưng Công ty vẫn đang nắm quyền kiểm soát đối với HAGL Agrico khi ông Đoàn Nguyên Đức vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL Agrico và số lượng thành viên trong hội đồng quản trị của HAGL Agrico đại diện cho công ty vẫn chiếm đa số (4 thành viên trên tổng số 7 thành viên).

Như vậy, về mặt luật pháp HAGL Agrico vẫn là công ty con của Hoàng Anh Gia Lai và vẫn được hợp nhất báo cáo tài chính vào công ty", Hoàng Anh Gia Lai cho hay,

Tính đến ngày 30/6/2019, HAGL Agrico có tổng tài sản 30.908 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả là 21.262 tỷ. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm tới 14.362 tỷ đồng, còn lại là nợ dài hạn. Quý 2/2019, công ty nông nghiệp này đạt doanh thu 439 tỷ đồng, lỗ 638 tỷ. Trước đó quý 1/2019, công ty cũng lỗ tới 99 tỷ đồng. Năm 2018, HAGL Agrico cũng chìm sâu vào thua lỗ khi lợi nhuận âm 656 tỷ đồng.

Hải Tiến
Bạn đang đọc bài viết Hoàng Anh Gia Lai khẳng định vẫn nắm quyền kiểm soát tại HAGL Agrico tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp