[HỎI - ĐÁP] Chữ ký số hóa đơn điện tử

21/07/2020, 09:13

TCDN -

Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, có 11 điểm bán hàng, hiện nay chũng tôi bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi có mua 11 chữ ký số, mỗi chữ ký số có 1 số seri khác nhau. Khi mỗi điểm bán hàng thực hiện xuất hóa đơn sẽ dùng chữ ký được giao để ký phát hành hóa đơn điện tử. Vậy xin hỏi chúng tôi làm như vậy có đúng quy định pháp luật không?

Đáp:

hoidap_21.7.1
hoidap_21.7.2
hoidap_21.7.3

Theo BTC

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Chữ ký số hóa đơn điện tử tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899