[HỎI - ĐÁP] Cá nhân muốn ghi nợ tiền sử dụng đất 5 năm

29/06/2020, 10:00

TCDN -

Hỏi: Cá nhân có đất nông nghiệp xin chuyển mục đích sang đất phi nông nghiêp thuộc loại đất thương mại, dịch vụ và đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất đồng thời ghi nợ tiền sử dụng đất 5 năm. Nay cá nhân có nguyện vọng xin được chuyển mục đích tiếp sang đất ở và tiếp tục ghi nợ trong thời hạn quy định, vậy trường hợp này có phải thanh toán nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (ghi nợ lần đầu) hay không?

Đáp:

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất, cụ thể:

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

1.Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định  cư mà có khó khăn về tài chính,  có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiên sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết só tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước thời hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời gian trả nợ trước thời hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước thời hạn.

2. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này.

Tại Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính phỉ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định về  ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP

3. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế”.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp ông Nguyễn Văn Thanh thuộc trường hợp đang được ghi nợ tiền sử dụng đất thời gian có thể ghi nợ tối đa là 5 năm theo quy định của pháp luật. Nếu Ông không chuyển nhượng thì vẫn được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Theo BTC

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Cá nhân muốn ghi nợ tiền sử dụng đất 5 năm tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp