[HỎI - ĐÁP] Hạch toán trên TK 014 sao cho đúng khi thu phí, lệ phí

21/04/2020, 10:00

TCDN -

Hỏi: Đơn vị tôi là cơ quan QLNN, có thu phí. Xin được hỏi: Theo Thông tư 107/201/TT-BTC số phát sinh trên tài khoản 0141 trong năm: Bên Nợ 0141 phản ánh số phí để lại theo quy định; Bên Có 014 là số phí đã được sử dụng trong năm. - Cuối năm, xác định số tiết kiệm từ thu phí, lệ phí: ghi Nợ 3373/Có 514; Nợ 514/Có 911; Nợ 911/Có 421 - khi trích 40% số thu phí để thực hiện cải cách tiền lương được để lại theo quy định hạch toán: Nợ 421/Có 468. Như vậy khi hạch toán 2 nghiệp vụ trên có hạch toán đồng thời Bên Có TK 0141 không? Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC thì khi hạch toán 2 nghiệp vụ trên không hạch toán đồng thời Bên Có TK 0141; cuối năm TK 0141 dự Nợ thể hiện số thu phí còn lại chưa sử dụng. Nhưng thực tế số chênh lệch thu-chi đã được trích 40% cải cách tiền lương, còn lại là kinh phí tiết kiệm để chi thu nhập tăng thêm và trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập (nếu có), như vậy số dư Nợ TK 0141 là thế nào?

Đáp:

Theo quy định của Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thì Tài khoản 014- Phí được khấu trừ, để lại dùng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp có phát sinh các khoản phí được khấu trừ, để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Khi chi tiêu, sử dụng kinh phí từ nguồn phí được khấu trừ, để lại cho các hoạt động của đơn vị phải hạch toán chi tiết theo Mục lục NSNN. Trên cơ sở đó lập báo cáo quyết toán phần đơn vị đã thực sử dụng từ nguồn phí được khấu trừ, để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí;

Theo quy định kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 014 - Phí được khấu trừ, để lại như sau:

- Bên Nợ: Số phí được khấu trừ, để lại đơn vị.

- Bên Có: Số đã sử dụng cho hoạt động thu phí và các hoạt động khác theo quy định.

- Số dư bên Nợ: Số phí còn lại chưa sử dụng.

Theo tình huống độc giả hỏi thì kinh phí cải cách tiền lương mà đơn vị trích là kinh phí chưa sử dụng (chưa kết chuyển từ TK 3373 - Tạm thu phí, lệ phí sang TK 514 - Thu phí được khấu trừ, để lại), vì vậy kinh phí này sẽ còn số dư nợ trên TK 014 (tương ứng với số dư Có trên TK 3373 - Tạm thu phí, lệ phí).

Theo BTC

Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Hạch toán trên TK 014 sao cho đúng khi thu phí, lệ phí tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận