[HỎI - ĐÁP] Tính thuế TNCN khi trả lương của những năm trước

20/11/2020, 15:00

TCDN -

Hỏi: Trong quá trình chi trả tiền lương từ năm 2014 đến năm 2019, Công ty đã chi trả tiền lương cho tôi còn thiếu, đến tháng 4/2020 tôi mới được Công ty trả bù khoản tiền lương còn thiếu từ năm 2014 đến năm 2019 với số tiền trên 600 triệu đồng. Hiện Công ty đang tạm khấu trừ thuế thu nhập của tôi bằng cách tính thuế thu nhập tại thời điểm chi trả, tuy nhiên tôi thấy không thỏa đáng vì đây là khoản thu nhập từ tiền lương tôi làm việc ở các năm trước không phải làm việc trong năm 2020. Nếu trong trường hợp bình thường người LĐ được trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của năm nào thì sẽ tính thuế TNCN của năm đó theo Luật thuế TNCN là đúng pháp luật. Tuy nhiên trong trường hợp này nếu áp dụng tính thuế TNCN theo thời điểm chi trả là năm 2020 (cộng gộp cả khoản tiền lương trả bù từ các năm trước và tiền lương đi làm năm 2020 để tính thuế TNCN) thì tôi phải chịu mức thuế suất thuế TNCN rất cao, chưa tính đến số người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh của tôi cũng thay đổi theo thời gian (từ 03 người phụ thuộc đến nay chỉ còn 01 người). Như vậy các tính này không hợp lý và rất thiệt thòi cho NLĐ, vì bản chất khoản tiền lương được trả bù của các năm trước là khoản thu nhập từ tiền lương mà người lao động đi làm của các năm đó không phải là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động làm việc trong năm 2020. Mặt khác các năm trước người LĐ đã thực hiện nộp thuế TNCN từ phần tiền lương được lĩnh. Đề nghị Bộ và Tổng cục thuế xem xét và có hướng dẫn cụ thể cách tính thuế TNCN trong trường hợp này?

Đáp:

hoidap_20.11
hoidap_20.11_1
Bạn đang đọc bài viết [HỎI - ĐÁP] Tính thuế TNCN khi trả lương của những năm trước tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp