HOSE cảnh báo hàng loạt cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết

06/02/2023, 20:12
báo nói -

TCDN - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã thông báo lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết đối với các cổ cổ phiếu của các doanh nghiệp gặp có những kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong thời gian gần đây như UDC, MCG, HOT.

HOSE đã thông báo lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết đối với các cổ cổ phiếu của các doanh nghiệp gặp có những kết quả kinh doanh không mấy khả quan trong thời gian gần đây.

Đó là các cổ phiếu UDC của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu); Cổ phiếu MCG của Công ty Cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG; cổ phiếu HOT của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An và cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

DE3F7363-96F2-4226-8

HOSE đã lưu ý các công ty trên về khả năng các cổ phiếu trên bị hủy niêm yết nếu Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Theo HOSE, căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 như sau: “ 1. cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường họp sau đây:... e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá so vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.”

PV
Bạn đang đọc bài viết HOSE cảnh báo hàng loạt cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan