Khi quyết toán thuế TNCN của năm 2023, các cá nhân trên có được ủy quyền cho công ty B thực hiện quyết toán?

05/04/2024, 13:50
báo nói -

TCDN - Giải đáp vướng mắc về thuế TNCN của 2 doanh nghiệp cùng sở hữu một cá nhân.

Hỏi: Trường hợp có 2 doanh nghiệp cùng thuộc sở hữu của một cá nhân: công ty A và công ty B. Hai doanh nghiệp này là 2 doanh nghiệp độc lập. Trong thực tế có phát sinh tình huống như sau:

Một số người lao động đã làm việc cho Công ty A trong nửa đầu năm 2023, còn nửa năm sau được chủ sở hữu doanh nghiệp điều động làm việc ở Công ty B. Như vậy, khi quyết toán thuế TNCN của năm 2023, các cá nhân trên có được ủy quyền cho Cty B thực hiện quyết toán?

Trường hợp trong số người lao động này có người phụ thuộc, khi chuyển từ Cty A sang làm việc tại Cty B có cần thực hiện báo giảm người phụ thuộc của công ty A để tăng công ty B?

Trả lời:

1.Căn cứ quy định tại Điểm d.1, d.2, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế:

“d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

d.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản này thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.”

Do đó, trường hợp đơn vị nêu, về nguyên tắc, nếu nhân viên làm việc tại 02 công ty trong 1 năm thì sẽ không thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN mà phải tự thực hiện quyết toán thuế.

2. Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc:

“i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

Như vậy, trường hợp người lao động thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn trên.

PV
Bạn đang đọc bài viết Khi quyết toán thuế TNCN của năm 2023, các cá nhân trên có được ủy quyền cho công ty B thực hiện quyết toán? tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận