Lợi nhuận thuần BaoVietBank giảm đến 72%, chỉ còn hơn 59 tỷ đồng

25/07/2022, 16:29

TCDN - Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) sa sút, kéo lợi nhuận thuần Ngân hàng giảm đến 72%, lãi trước thuế chỉ đạt gần 18 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu thu nhập lãi thuần, thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm so với cùng kỳ.

Hoạt động chính giảm đến 48%, chỉ thu về gần 169 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 49%, chỉ còn hơn 10 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối còn 3 tỷ đồng, do giảm đến 66% lãi thu từ công cụ tài chính phái sinh tiền tệ (còn 1.5 tỷ đồng).

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư báo lỗ gần 56 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 15 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh có lẽ là điểm sáng duy nhất khi báo lãi hơn 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 628 triệu đồng.

Lợi nhuận thuần BaovietBank giảm đến 72%, chỉ còn hơn 59 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần BaovietBank giảm đến 72%, chỉ còn hơn 59 tỷ đồng.

Hoạt động sa sút này kéo lợi nhuận thuần BaoVietBank giảm đến 72%, chỉ còn hơn 59 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh BaoVietBank cũng không khả quan hơn khi lợi nhuận thuần giảm 83% so cùng kỳ, chỉ còn hơn 68 tỷ đồng. Cộng thêm số trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chỉ còn gần 42 tỷ đồng (-89%), Ngân hàng báo lãi trước thuế 25.5 tỷ đồng, tăng 51%.

So với kế hoạch lãi trước thuế 90 tỷ đồng được đặt ra cho cả năm, BaoVietBank mới thực hiện được 28% chỉ tiêu dù đã qua nửa năm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của BaoVietBank ở mức 62,7 nghìn tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 28,3 nghìn tỷ đồng; tiền gửi tại TCTD khác ở mức 10 nghìn tỷ đồng, tiền gửi khách hàng ở mức 37,2 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,4%.

Đại diện BaoVietBank đánh giá, nhìn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngân hàng thực hiện cơ cấu nợ cho khách hàng nên thu nhập về hoạt động cho vay có giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên BaoVietBank đã có các bước cân đối, điều chỉnh trong cơ cấu thu nhập theo hướng tăng tỷ trọng thu từ hoạt động khác để bù đắp phần thu nhập bị giảm sút từ hoạt động cho vay. 

Hoàng Nhung
Bạn đang đọc bài viết Lợi nhuận thuần BaoVietBank giảm đến 72%, chỉ còn hơn 59 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận