Mỗi tháng có 13 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

29/08/2022, 10:02

TCDN - Tổng cục Thống kê cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 59,6 nghìn doanh nghiệp; 32,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 12,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Bình quân một tháng có 13 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, mặc dù số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 8 giảm so với tháng trước do tháng 8 trùng với tháng 7 âm lịch, người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh.

Trong tháng 8, cả nước có 11,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 130,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 75,2 nghìn lao động, giảm 9,5% về số doanh nghiệp, tăng 5,1% về vốn đăng ký và giảm 29,1% về số lao động so với tháng 7/2022.

Mỗi tháng có 13 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Mỗi tháng có 13 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

 So với cùng kỳ năm trước, tăng 106,9% về số doanh nghiệp, tăng 91,6% về số vốn đăng ký và tăng 73,3% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 16,1% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 6,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 177,8% so với tháng trước và tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước có 101,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.136,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 696,2 nghìn lao động, tăng 24,2% về số doanh nghiệp, tăng 0,3% về vốn đăng ký và tăng 16,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2022 đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu tính cả 2.502,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 35,1 nghìn lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2022 là 3.638,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 48,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm 2022 lên gần 149,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 8 tháng năm nay có 1.388 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tương đương với cùng kỳ năm trước; 25,3 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 14,2%; 74,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 28,6%.

Cũng trong tháng 8, có 3.756 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 28,9% so với tháng trước và tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.453 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,8% và tăng 77,3%; có 1.953 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,5% và tăng 140,5%.

Tính chung 8 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 59,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước; 32,4 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 7,5%; 12,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 0,9%. Bình quân một tháng có 13 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Mỗi tháng có 13 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tại chuyên mục Thị trường của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Hơn 22 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong một tháng
Tổng cục Thống kê cho biết, 2 tháng đầu năm 2022 có 32,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 12,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9,4%. Bình quân một tháng có 22,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Gần 120 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm 2021
Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2021 đạt gần 160 nghìn doanh nghiệp, giảm 10,7% so với năm 2020; 119,8 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,8%, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn nhỏ.
Thấy gì từ việc hơn 70.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường?
Theo Bộ Công Thương, bức tranh về tình hình doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi thị trường trong 6 tháng qua phản ánh rõ nét các tác động của dịch bệnh Covid-19 tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước với đầy đủ các sắc thái khác nhau, có cả tích cực và tiêu cực.