Trường Đại học Công nghệ GTVT: Bộ yêu cầu xử lý kiến nghị về kinh tế trên 3,4 tỷ đồng

29/08/2022, 08:12

TCDN - Qua thanh tra, ngoài việc kiến nghị xử lý về kinh tế trên 3,427 tỷ đồng, Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT còn bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm.

Kết luận thanh tra số 7805/KL-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ GTVT về trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT giai đoạn 2020 - 2021 cho thấy, bên cạnh những việc đã làm được, còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt là trong công tác quản lý, thực hiện thu, chi tài chính; việc trích lập và sử dụng các quỹ; quản lý công nợ; việc chấp hành quy định pháp luật về kế toán và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN); công tác quản lý, sử dụng tài sản công; việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập…

Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Qua thanh tra, trưởng đoàn thanh tra và trường đã ký biên bản vi phạm hành chính do trường sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết khi không có quyết định phê duyệt đề án của cơ quan, người có thẩm quyền. Thanh tra Bộ GTVT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường số tiền 52,5 triệu đồng.

Với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 7805/KL-BGTVT, Bộ GTVT yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm cá nhân; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo phân cấp đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế.

Về kinh tế, Bộ GTVT yêu cầu xử lý trên 3,427 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi nộp NSNN gần 200 triệu đồng.

Thanh tra chủ trì, phối hợp với trường và các đơn vị liên quan có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định số lợi bất hợp pháp trong số thu lợi bất hợp pháp sau thuế số tiền trên 1,949 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ xác định số lợi bất hợp pháp trường thu được từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê khi không có quyết định phê duyệt đề án của Bộ GTVT, có quyết định thu hồi nộp NSNN theo quy định.

Yêu cầu trường có biện pháp khắc phục, xử lý, quyết toán theo quy định đối với khoản dự phòng phí tại công trình cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhà giảng đường lớn B3 - Cơ sở Vĩnh Yên (với giá trị dự phòng 65,282 triệu đồng) và công trình cải tạo, sửa chữa nhà thí nghiệm A4 (Nhà H5) - Phân hiệu Hà Nội (với giá trị dự phòng trên 67,652 triệu đồng). Trường rà soát, xử lý kinh tế với số tiền trên 1,146 tỷ đồng.

Bộ GTVT yêu cầu căn cứ quy định hiện hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động của một số đơn vị trực thuộc; ban hành quy chế chính thức về tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Hà Nội, Cơ sở Đào tạo tại Thái Nguyên; Hội đồng Trường theo thẩm quyền khẩn trương ban hành bổ sung vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, ban hành quy trình, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc và thuộc trường quản lý. Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Yêu cầu trường, các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh đúng trình tự quy định. Khẩn trương thực hiện công khai, minh bạch trên Hệ thống phần mềm công khai, minh bạch của Bộ GTVT theo quy định. Việc xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; quản lý, sử dụng tài sản; quản lý công nợ…

Nghiên cứu, thay đổi, tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động của Cơ sở Đào tạo tại Thái Nguyên do chưa có quy định trong Luật Giáo dục đại học năm 2018. Rà soát, cơ cấu lại các trung tâm, phòng, đơn vị thuộc trường cho phù hợp, đúng quy định.

Về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Việc Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn du học thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm người làm phụ trách kế toán, kế toán trưởng của trung tâm là không đúng thẩm quyền. Hiệu trưởng Trường bổ nhiệm kế toán trưởng các trung tâm theo đúng quy định.

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, Bộ GTVT yêu cầu rà soát các quyết định phê duyệt quy hoạch đảm bảo rõ số lượng, nhân sự được bổ sung quy hoạch trong năm; đưa ra khỏi danh sách quy hoạch hàng năm nếu không đủ quy định; bổ sung kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy có thẩm quyền đối với cán bộ được quy hoạch. Báo cáo Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội bổ sung kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự quy hoạch, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021; giai đoạn 2021 - 2026 trong các năm 2020 và 2021.

Thái Bình
Bạn đang đọc bài viết Trường Đại học Công nghệ GTVT: Bộ yêu cầu xử lý kiến nghị về kinh tế trên 3,4 tỷ đồng tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Trường đại học Kinh tế – Luật HCM thu một số khoản chưa có trong quy định
Kiểm toán chỉ ra còn tình trạng thu một số khoản chưa có trong quy định như Gia hạn thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức đầu vào, lệ phí bảng điểm, lệ phí làm thẻ sinh viên, khấu hao trang phục, bằng tốt nghiệp, lệ phí phúc khảo, lệ phí thư viện, xét miễn môn học, phí sinh hoạt công dân đầu khoá.