Kiểm toán chỉ ra nhiều điểm "chưa đúng" trong đấu thầu tại Đại Học Quốc gia Hà Nội

11/08/2022, 11:18

TCDN - Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều bất cập trong thu, chi tài chính thông qua kiểm toán về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo kết luận kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước, dự án Đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm (PTN) chuyên đề phục vụ đào tạo về khoa học cơ bản tại Đại Học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vượt mức vốn trung hạn được duyệt 14 tỷ đồng, trong khi thẩm quyền điều chỉnh mức đầu tư công trung hạn là Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019.

ĐHQGHN phân bổ vốn chậm, không đủ dẫn đến phải cắt giảm quy mô, danh mục đầu tư theo đề án ban đầu, Dự án PTN chuyên đề giảm từ 70 tỷ xuống còn 49,55 tỷ đồng, Dự án Vi thiết bị giảm từ 60 tỷ đồng xuống 20,42 tỷ đồng; dự án Gen giảm từ 100 tỷ xuống 68,1 tỷ đồng; dự án PTN Dược giảm từ 100 tỷ xuống 72,1 tỷ đồng. 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

Kiểm toán cũng chỉ ra việc giao dự toán đào tạo chương trình tài năng, chất lượng theo chuẩn ĐHQGHN chưa có phương án tài chính làm cơ sở hỗ trợ kinh phí cho các trường thành viên; phân bổ theo đơn vị dự toán, không chi tiết cụ thể nhiệm vụ theo hướng dẫn thuyết minh dự toán quy định; giao dự toán đối với kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặc thù theo nhóm nhiệm vụ chưa thể hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: Chưa lập và trình phê duyệt tại dự án Nâng cao năng lực trung tâm dữ liệu của ĐHQGHN; Dự án Tăng cường năng lực khảo thí bậc sau đại học và các môn chuyên biệt theo hình thức đánh giá năng lực; Dự án Đầu tư hệ thống cơ sở dữ liệu cho Trung tâm Thông tin Thư viện phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Văn phòng của ĐHQGHN. 

Về việc lập dự án đầu tư chưa phù hợp với chủ trương đầu tư, chưa xác định rõ nguồn vốn (Dự án Đầu tư Xây dựng Đại học Quốc gia HN tại Hoà Lạc). Xác định TMĐT thiếu chính xác phải điều chỉnh nhiều lần Dự án Đầu tư Xây dựng Đại học Quốc gia HN tại Hoà Lạc (Zone 4- Dự án QG-HN07). 

Công tác khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán: Khảo sát, thiết kế chưa đầy đủ, chính xác tại Dự án Đầu tư Xây dựng Đại học Quốc gia HN tại Hoà Lạc (Dự án QG-HN07, Dự án QG-HN06). Dự án chưa chi tiết, đầy đủ, tính toán sai khối lượng, đơn giá, chưa sát thực tế phải điều chỉnh. 

Trong công tác lựa chọn nhà thầu: Không lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Dự án Đầu tư Xây dựng Đại học Quốc gia HN tại Hoà Lạc Dự án QG-HN02), hồ sơ mời thầu có tiên lượng mời thầu sai (Dự án QG-HN07- gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khoa vật lý (HT2); gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình tuyến số 5 -QG-HN02.

Chỉ định thầu không đúng quy định Dự án Đầu tư Xây dựng Đại học Quốc gia HN tại Hoà Lạc (Dự án QG-HN02- tuyến số 3). Không đăng tải thông tin về đấu thầu Dự án Đầu tư Xây dựng Đại học Quốc gia HN tại Hoà Lạc (Dự án QG-HN02 ­- Dự án QG-HN07). Điều khoản hợp đồng thiếu chặt chẽ, chưa đầy đủ. Không thực hiện mua bảo hiểm theo cam kết (gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình tuyến số 4).

Công tác quản lý chất lượng: Hồ sơ quản lý chất lượng còn thiếu sót, không đầy đủ (Dự án giai đoạn 1-QG-HN02; Dự án QG-HN06). Tiến độ thực hiện nhiều dự án chậm trên 12 tháng so với quyết định phê duyệt, Cá biệt có dự án thực hiện 18 năm chưa hoàn thành (Dự án Đầu tư Xây dựng Đại học Quốc gia HN tại Hoà Lạc đến thời điểm kiểm toán 31/3/2021, đã hơn 18 năm kể từ khi dự án được phê duyệt mới triển khai đầu tư hoàn thành được khoảng 10% kế hoạch, thực hiện được 06 dự án thành phần nhưng đều đang thực hiện dang dở, chưa có dự án thành phần nào hoàn thành. 

Một số đơn vị đã được Bộ Tài chính giảm trừ gia cảnh (GTGC) tạm ứng nhưng không thực hiện nhiệm vụ; hầu hết các đơn vị không làm thủ tục hoàn ứng, xác nhận số thực chi để tổng hợp ghi thu ghi chi theo quy định; không làm thủ tục xác nhận viện trợ đầy đủ khi kinh phí đã được giải ngân; kinh phí đã thực chi nhưng không thực hiện thủ tục xác nhận số thực chi làm cơ sở để ghi thu ghi chi và quyết toán trong năm; một số dự án đã kết thúc từ nhiều năm, còn dư kinh phí nhưng không giải trình được nội dung chi, không rà soát xử lý theo hướng dẫn tại Công văn 9208/BTC-QLN ngày 11/07/2017.

Để nắm rõ thêm thông tin về việc thực hiện một số nội dung theo kết luận của kiểm toán, phóng viên đã đặt lịch làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Đại học Quốc gia Hà Nội và cũng nhiều lần liên hệ bằng điện thoại và nhắn tin cho GS.TS Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và cán bộ được giao nhiệm vụ nhưng không nhận được phản hồi.

Hoàng Tâm
Bạn đang đọc bài viết Kiểm toán chỉ ra nhiều điểm "chưa đúng" trong đấu thầu tại Đại Học Quốc gia Hà Nội tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan