Kiểm toán chỉ ra nhiều điểm "chưa đúng" trong đấu thầu tại Đại học Quốc gia HCM

02/08/2022, 09:55

TCDN - Đại học Quốc gia HCM có một số báo cáo thẩm định chưa đề cập đến giá của gói thầu, cơ sở thẩm định giá, có gói thầu chưa có danh mục thiết bị đi kèm làm cơ sở thẩm định, có gói thầu định giá phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ vào thẩm định giá đã hết hiệu lực.

Theo kết luận kiểm toán 2020 của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan này chỉ ra rằng, công tác lập và trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngày 31/7/2020 tại Đại học Quốc gia HCM là chậm, chưa đúng quy định theo mục 9 Điều 55 Luật Đầu tư công. Đại học Quốc gia HCM điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ khác mà không báo cáo Bộ Tài chính theo duy định.

Đại học Quốc gia HCM. Ảnh: Internet

Đại học Quốc gia HCM. Ảnh: Internet

Sử dụng kinh phí các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp ĐHQG để chi cho mua sắm trang thiết bị tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển du lịch phía Nam của Trường đại học Xã hội và Nhân văn 1.500 triệu đồng khi chưa có thuyết minh và chưa có văn bản thống nhất của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ là không phù hợp với văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của Luật NSNN, đồng thời 30/10/2019 mới thành lập dự án, 27/12/2019 mới phê duyệt dự án là chưa đúng quy định.

Một số nhiệm vụ của các nhóm nghiên cứu phân bổ theo số kinh phí dự kiến 10.000 triệu cho 9 chương trình không gắn với nhiệm vụ cụ thể và thuyết minh các chương trình chi có tổng kinh phí thực hiện là không có chi tiết kinh phí, nội dung thực hiện theo từng năm.

Có dự án tại thời điểm phê duyệt dự án chưa có ý kiến của đơn vị chuyên môn về phòng cháy là chưa phù hợp. Trong danh mục dự án báo cáo năm 2020 còn có một số dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư do việc xác định tổng mức đầu tư ban đầu là chưa phù hợp, chưa dự tính hết các khoản chi phí phát sinh (Xây dựng ký túc xá sinh viên ĐHQG-HCM).

Kiểm toán cũng chỉ ra rằng, Đại học Quốc gia HCM chưa thực hiện kịp thời việc kết thúc dự án thành phần vào năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8429/VPCP-CN ngày 19/9/2019 về cho phép kết thúc các dự án thành phần vào năm 2020, dẫn đến sự sai sót về trình tự, thủ tục đầu tư. Để thực hiện hạng mục trên độc lập với dự án ban đầu, nguồn vốn không phù hợp về cơ cấu, giá trị với nguồn vốn ban đầu. Như vậy cùng 1 thời điểm có 2 dự án phê duyệt về việc xây dựng Khối hành chính với giá trị và nguồn vốn khác nhau.

Tại Quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình còn có nội dung về mác bê tông cho kết cấu chính và thời gian thực hiện dự án không thống nhất với thuyết minh dự án (tại quyết định số 1209/QĐ-ĐHQG ngày 31/10/2017 của Giám đốc ĐHQG- HCM). Phê duyệt dự án, trong đó phê duyệt các giải pháp thiết kế chính của công trình “Cột, dầm, sàn bê tông cốt thép B25, vách cứng, các chi tiết bằng bê tông cốt thép B20” là không phù hợp với thuyết minh tính toán chịu lực của công trình là dùng bê tông B35 cho kết cấu công trình.

Tại dự án đầu tư xây dựng công trình Khối hành chính – nghiên cứu AT.A1 thuộc dự án thành phần QG-HCM-10 việc lập thiết kế, dự toán, mời thầu và ký kết hợp đồng. Nghiệm thu thanh toán quy định bê tông các kết cấu chính dùng bê tông B35 là chưa phù hợp nội dung tương ứng trong quyết định phê duyệt dự án.

Kiểm toán chỉ ra có công trình đưa vào sử dụng khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành công trình hoặc nhật ký thi công chưa phản ánh đầy đủ tình hình thi công.

Việc lập hồ sơ mời thầu và ký kết hợp đồng tại một số gói thầu của dự án còn thiếu chặt chẽ (Gói thầu Xây dựng và Lắp đặt thiết bị công trình khối nhà Y.A1 tại Dự án Đầu tư xây dựng khối nhà Y.A1 và Hạ tầng thiết yếu giai đoạn 1 Khoa Y ĐHQG-HCM).

Theo Quyết định số 1394/QĐ-ĐHQG ngày 3/10/2019 của Giám đốc ĐHQG-HCM quy định Giám đốc ĐHQG-HCM có trách nhiệm “Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu, thực hiện hợp đồng” và Ban hành kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp và đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG -HCM được quy định tại Quyết định này”. Nhưng thực tế chưa có văn bản ban hành "cách thức tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu và thực hiện hợp đồng, chưa thực hiện tổ chức các đoàn kiểm tra; thực tế chỉ kiểm tra trên cơ sở báo cáo giám sát đầu tư và khi phê duyệt”.

Một số Báo cáo thẩm định chưa đề cập đến giá của gói thầu, cơ sở thẩm định giá, có gói thầu chưa có danh mục thiết bị đi kèm làm cơ sở thẩm định, có gói thầu định giá phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ vào thẩm định giá đã hết hiệu lực (Gói thầu “Tăng cường năng lực hệ thống thư viện phục vụ các mục tiêu quản trị hệ thống, đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học ĐHQG – HCM) Chứng thư thẩm định đã hết hiệu lực 654 ngày.

Theo Kiểm toán Nhà nước, công tác thẩm định, phê duyệt chậm 7 tháng là chưa tuân thủ luật ngân sách nhà nước và điều 4 thông tư số 92/2017/TT-BTC 18/9/2017 của Bộ Tài chính. Hồ sơ dự thầu của Công ty Hưng Thịnh trúng thầu Catalogue kỹ thuật hàng hoá chưa có bản gốc, chưa đăng báo kết quả trúng thầu theo quy định (4/2020) dự án chưa được lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (gói thầu thi công, cải tạo, sửa chữa và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc công trình cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất Hội trường Trần Chí Đáo - Nhà điều hành ĐHQG-HCM năm 2020). Chưa đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Từ kết quả trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu ngân sách 1.788.143.555 đồng, trong đó: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 482.447.440 đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 864.756.963 đồng; Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 29.020.000 đồng; thuế nhà thầu 361.918.952 đồng, thu khác 50.000.000 đồng.

Kiến nghị thu hồi, giảm chi ngân sách 2.514.887.466 đồng, trong đó: thu hồi kinh phí thừa 618.721.916 đồng; giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau 482.018.000 đồng (chi thường xuyên); huỷ dự toán 1.414.147.550 đồng.

Giảm thanh toán chi đầu tư Xây dựng cơ bản (XDCB) 869.231.289 đồng (trong đó giảm thanh toán đối với dự án sử dụng vốn NSNN là 595.444.507 đồng, và giảm thanh toán với dự án sử dụng Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp là 273.786.782 đồng.

PV đã liên hệ với Đại học Quốc gia HCM để nắm rõ hơn về nội dung trên thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn ngọn: "Đại học Quốc gia-HCM đã có báo cáo và thực hiện theo kết luận của kiểm toán đúng quy định".

Hoàng Tâm
Bạn đang đọc bài viết Kiểm toán chỉ ra nhiều điểm "chưa đúng" trong đấu thầu tại Đại học Quốc gia HCM tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan