Nhiều sai sót trong công tác đấu thầu tại Tổng công ty Điện lực miền Nam

22/03/2022, 09:09

TCDN - Kiểm toán nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn tại Tổng công ty Điện lực Miền Nam giai đoạn 2017 – 2019.

Tổng công ty điện lực Miền Nam

Tổng công ty điện lực Miền Nam

Theo kết quả kiểm toán năm 2020, Kiểm toán Nhà nước phát hiện công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán gói thầu tại nhiều dự án còn sai sót, tồn tại như: Dự án Gò Quao, Dự án Phú Quốc, Dự án Hòn Nghệ, Dự án Lại Sơn, Dự án Đường dây trung hạ thế và TBA xóa hình thức câu phụ, dùng chung trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019, Dự án Đường dây 22kV nối lưới giữa các lộ ra TBA 110KV nhằm tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho Khu LH-CN-DV-ĐT Bình Dương năm 2018, Dự án Đường dây 22kV nối lưới giữa các lộ ra TBA 110kV nhằm tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực Nam Bình Dương năm 2018, Gói thầu xây lắp Đường dây 22kV cấp điện KCN Bàu Bàng và KCN Bàu Bàng mở rộng, Dự án Đường dây 22kV cấp điện KCN Ascendas Protrade.

Trong đó, dự toán tính lại thấp hơn giá gói thầu và giá trúng thầu được duyệt tại một số gói thầu (Dự án Sơn Hải: Gói thầu Xây dựng 04 móng cột đường dây trên biển, Gói số 02, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập TKBVTC và lập HSMT/HSYC, Gói thầu Đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình thi công và cung cấp đèn cảnh báo hàng hải và Dự án Lại Sơn: Gói số 01, Gói số 02, Gói số 04).

Phê duyệt và thực hiện theo hình thức chỉ định thầu tại 02 gói thầu (Dự án Cần Đước và Dự án Long Xuyên 2) không thuộc các trường hợp và hạn mức được chỉ định thầu.

Ký hợp đồng nguyên tắc và thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu tại gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, lập HSMT của Dự án Long Xuyên.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt HSMT còn một số nội dung chưa tuân thủ quy định (Dự án Tiên Hải: Gói thầu Xây dựng 16 móng trụ đường dây vượt biển (từ trụ T02 đến trụ T17); Dự án/Gói thầu NLMT áp mái tại Văn phòng điều hành PC Cần Thơ; Dự án Đường dây 22KV nối lưới giữa các lộ ra TBA 110KV nhằm tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực Nam Bình Dương năm 2018 tại Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo KTKT và Gói thầu Thi công xây lắp).

Theo kiểm toán, công tác xét thầu không đảm bảo quy định, hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu chưa đảm bảo tư cách hợp lệ, điều kiện năng lực kinh nghiệm nhưng vẫn chấm và xét trúng thầu (Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt phần đường dây trung hạ áp trên đất liền và trên đảo, Gói thầu XL-02: Xây dựng 12 móng trụ đường dây vượt biển (từ trụ T18 đến trụ T25 và 04 trụ kết nối các đảo) của Dự án Tiên Hải; Gói thầu Xây dựng và lắp đặt VTTB trạm và đường dây đấu nối của Dự án Cần Đước; Dự án/Gói thầu NLMT áp mái tại Văn phòng điều hành PC Cần Thơ; Gói thầu Thi công xây lắp của Dự án NLV Bàu Bàng).

Quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh toán vật tư thiết bị và các gói thầu xây dựng còn sai sót, tồn tại.

Việc khảo sát hiện trạng công trình trước khi đề xuất, phê duyệt Phương án sửa chữa lớn chưa thực hiện đúng quy định, đề xuất sửa chữa một số nội dung không cần thiết hoặc công tác vừa mới được sửa chữa, không tuân thủ quy định theo Quyết định số 1530/QĐ-EVN SPC của EVNSPC.  

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Tổng công ty điện lực Miền Nam, Công ty điện lực Kiên Giang, Công ty điện lực Cần Thơ, Công ty điện lực Bình Dương: Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm; rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế đã nêu trên.

Hoàng Tâm
Bạn đang đọc bài viết Nhiều sai sót trong công tác đấu thầu tại Tổng công ty Điện lực miền Nam tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan