Mức xử phạt vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP, trong đó quy định nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH), đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Chính phủ ban hành ngày 1/3/2020, có hiệu lực thi hành từ 15/4/2020.

Tại Nghị định, Chính phủ dành riêng Chương III với 3 điều (Điều 38, 39, 40) quy định cụ thể về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH. Cụ thể, mức xử phạt vi phạm hành chính sẽ áp dụng từ 15/4/2020 như sau:

5200_xY_phYt_nY_BHXH

Theo BHXH Việt Nam