Năm 2021: Định mức chi ngân sách của Kiểm toán Nhà nước sẽ là 70 triệu đồng/biên chế/năm

24/04/2020, 15:43

TCDN - Theo dự thảo Nghị quyết về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ là 70 triệu đồng/biên chế/năm.

tien

Dự thảo nêu rõ về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan trung ương. Theo đó, phân bổ dự toán chi quản lý hành chính theo tiêu chí: Căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao theo phương pháp lũy thoái (định mức giảm dần đối với số biên chế được giao).

Ngoài dự toán chi thường xuyên được phân bổ theo số biên chế, các bộ, cơ quan trung ương được phân bổ kinh phí để đảm bảo chi tiền lương và các khoản có tính chất lương theo chế độ quy định và kinh phí để đảm bảo nhiệm vụ đặc thù cụ thể của từng bộ, cơ quan trung ương.

Cụ thể, định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế như sau: Khối các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ là 70 triệu đồng/biên chế/năm.

Đối với khối các Bộ, cơ quan trung ương khác (định mức lũy thoái theo từng bậc biên chế) có từ 100 biên chế trở xuống là 69 triệu đồng/biên chế/năm; Từ biên chế thứ 101 đến 500 là 65 triệu đồng/biên chế/năm; Từ biên chế thứ 501 đến 1.000 là 58 triệu đồng/biên chế/năm; Từ biên chế thứ 1.001 trở lên là 55 triệu đồng/biên chế/năm.

Đối với phân bổ dự toán chi các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan trung ương trên cơ sở định hướng đổi mới khu vực sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, yêu cầu giảm dần số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong từng lĩnh vực sự nghiệp. 

Xem nội dung chi tiết dự thảo Nghị quyết tại đây.

Thu Hà
Bạn đang đọc bài viết Năm 2021: Định mức chi ngân sách của Kiểm toán Nhà nước sẽ là 70 triệu đồng/biên chế/năm tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan