Năm 2024 Cục Thuế Cần Thơ dự kiến thu ngân sách nhà nước hơn 12.000 tỷ đồng

30/01/2024, 19:28
báo nói -

TCDN - Cục Thuế Cần Thơ cho biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Thuế được giao là 12.082 tỷ đồng, bằng 111,4% (12.082/10.842) so với thực hiện năm 2023.

Theo đó, Cục Thuế Cần Thơ sẽ tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa năm 2024 được Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao là 12.082 tỷ đồng.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thực tế, để đề xuất các giải pháp quản lý thu; triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế theo các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tập trung tháo gỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp, dự án đầu tư có vướng mắc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác quản lý thu theo chức năng; áp dụng pháp luật thuế công bằng, nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản, chính sách pháp luật thuế tới từng người nộp thuế. Sử dụng, quản lý các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý thuế, đảm bảo việc triển khai các quy định được thông suốt, hiệu quả.

Năm 2023, ngành Thuế Cần Thơ được Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao dự toán là 10.762 tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán năm 2022, bằng 95,5% so với thực thu năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Cần Thơ quản lý là 10.842 tỷ đồng, đạt 100,7% dự toán, bằng 96% so cùng kỳ. Trong đó, 10/15 nguồn thu đạt, vượt dự toán: thu tiền thuê đất đạt 261,44%; thu khác ngân sách đạt 222,46%; thu tiền sử dụng đất đạt 133,08%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 132,83%; thu cổ tức, lợi nhuận đạt 124,81%; thuế TNCN đạt 122,75%; khối công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 119,23% dự toán; thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết đạt 112,94%; phí, lệ phí đạt 110,46%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 102,21%.

Cục Thuế Cần Thơ thực hiện miễn, giảm cho 2.532 lượt người nộp thuế, với số tiền miễn, giảm là 1.044 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế 1.543 lượt người nộp thuế, với số tiền gia hạn là 592 tỷ đồng.

Số quyết định hoàn thuế GTGT là 124 quyết định với tổng số tiền thuế được hoàn là 461 tỷ đồng đồng, bằng 108,82% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Cần Thơ đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế như: ban hành 344.727 lượt thông báo nợ thuế; 602 quyết định cưỡng chế tiền thuế nợ; đồng thời thực hiện đăng công khai thông tin trên Website Cục thuế 9.503 lượt người nợ thuế. Số tiền thuế nợ thu được là 549 tỷ đồng, qua đó góp phần hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Bên cạnh đó, Cục Thuế chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội. Đến ngày 30/6/2023 Cục Thuế đã hoàn thành công tác xử lý nợ thuế đối với người nộp thuế thuộc địa bàn quản lý.

Đối với quản lý hóa đơn điện tử, Cục Thuế thường xuyên tăng cường công tác quản lý phát hành hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp mới thành lập; theo dõi quá trình sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp đang hoạt động. Cục Thuế đã rà soát, đối chiếu chênh lệch giữa dữ liệu tờ khai thuế GTGT và HĐĐT, qua đó phát hiện 190 tờ khai thuế của người nộp thuế có phát sinh chênh lệch với số tiền thuế chênh lệch tăng 12,8 tỷ đồng đã được người nộp thuế kê khai bổ sung theo quy định.

Kết quả triển khai hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền hoàn thành chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao: giai đoạn 1 đạt 120% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao; giai đoạn 2 (từ ngày 01/4/2023 đến ngày 31/12/2023), Cục Thuế đạt 70,19%/70% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Nam Yên
Bạn đang đọc bài viết Năm 2024 Cục Thuế Cần Thơ dự kiến thu ngân sách nhà nước hơn 12.000 tỷ đồng tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan