Ngành Hải quan tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước

19/02/2024, 14:03
báo nói -

TCDN - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Năm 2024, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 375.000 tỷ đồng. Dự toán được xây dựng trên cơ sở GDP tăng trưởng 6-6,5%, giá dầu thô 70USD/thùng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó có nhóm các giải pháp nhằm tạo thuận lợi thương mại và nhóm các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Hải quan”; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan cần quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2030, hướng tới mục tiêu tổng quát là xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan thông minh.

Tổng cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực cải cách thể chế pháp luật về hải quan theo hướng hiện đại, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, phù hợp với các cam kết quốc tế và định hướng phát triển hải quan.

Tổng cục trưởng yêu cầu toàn Ngành cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 thuộc Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Hải quan; tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; xây dựng Dự án mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo đó, tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể như: kiểm tra chặt về số lượng, trọng lượng, chủng loại, tên hàng hoá; trị giá hàng hoá xuất nhập khẩu; phân loại hàng hoá, áp dụng mã số và mức thuế; xuất xứ hàng hoá; thực hiện miễn/giảm/hoàn thuế/ưu đãi thuế; chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế.

Giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải bao gồm toàn bộ hàng hóa thuộc các loại hình như: hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài; hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính; hàng quá cảnh, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra, lưu giữ tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa; quyết liệt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan,...

Vũ Nam
Bạn đang đọc bài viết Ngành Hải quan tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan