Nghệ An: Đề xuất trả về ngân sách Trung ương hơn 56 tỷ đồng

29/10/2020, 09:16

TCDN - Do không có nhu cầu sử dụng, Nghệ An đã đề xuất cắt giảm trả về ngân sách Trung ương với số vốn 56,019 tỷ đồng/2 dự án trên địa bàn.

122750097_2780135362226409_4421936742107114517_n

Ngày 28/10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến các bộ, ngành và địa phương với WB về giải ngân kế hoạch vốn năm 2020.

Tại các điểm cầu Nghệ An, lãnh đạo các địa phương đã có ý kiến về những khó khăn, hạn chế; đưa ra các kiến nghị, đề xuất và các giải pháp nhằm thực hiện đạt kết quả cao trong việc giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay WB.

Căn cứ tình hình giải ngân thực tế của các dự án, tại Hội nghị, tỉnh Nghệ An đề xuất cắt giảm đối với kế hoạch vốn được giao bổ sung năm 2019 do không có nhu cầu sử dụng. Cụ thể đề nghị cắt giảm trả về ngân sách Trung ương số vốn 56,019 tỷ đồng/02 dự án, trong đó có 1 dự án sử dụng vốn WB (dự án LRAM) với số vốn 47,624 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn vay WB của cả nước đạt hơn 20% dự toán kế hoạch được giao và cao hơn cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều mức bình quân chung giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của cả nước.

Riêng, đối với kế hoạch năm 2020, tỉnh Nghệ An được giao 175,479 tỷ đồng cho 04 dự án WB, giá trị giải ngân đến 30/9/2020: 126,21 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 71,92%. Trong đó, 02 dự án đã giải ngân đạt xấp xỉ gần 100%, 01 dự án giải ngân 70,74%. Còn lại 01 dự án chưa thực hiện giải ngân.

Đối với kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang 2020: Có 02 dự án/vốn kéo dài là 1,414 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân đạt 68,51%. Đối với vốn được giao bổ sung năm 2019 (giải ngân đến 31/12/2020): 02 dự án/ 181,4 tỷ đồng, đến 30/9 đã giải ngân đạt tỷ lệ gần 40%.

Đối với vốn nước ngoài vay lại năm 2020: Kế hoạch được giao 85,43 tỷ đồng/04 dự án, đến 30/9 đã giải ngân đạt tỷ lệ gần 51%. Số vốn vay lại được giải ngân tương ứng tỷ lệ với số vốn cấp phát từ ngân sách Trung ương.

Trong thời gian 02 tháng còn lại của năm 2020, Nghệ An sẽ tiếp tục nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp, các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công nói chung và các chương trình, dự án ODA sử dụng vốn vay WB nói riêng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Tuấn
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Đề xuất trả về ngân sách Trung ương hơn 56 tỷ đồng tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan