Nghệ An: Giải ngân đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu

23/07/2020, 13:54

TCDN - Trường hợp kết quả giải ngân đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 cho người đứng đầu, tập thể đơn vị, chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An, khóa XV đã thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An, khóa XV đã thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An, khóa XV đã thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt trong đó, Nghị quyết đã tập trung vào các nhiệm vụ kinh tế.

Cụ thể, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, tín dụng, thuế...; rà soát, cắt giảm chi phí cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh để tái khởi động nền kinh tế.

Nghiên cứu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, xúc tiến, thu hút đầu tư. Trong đó tập trung rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư.

Tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai, thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm; các dự án lớn có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghiên cứu sửa đổi chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tỉnh đã được ban hành tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, các ngành, các địa phương phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của ngành, địa phương, đơn vị.

Trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 cho người đứng đầu, tập thể đơn vị, chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Xem xét điều chuyển vốn theo quy định cho công trình, dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ; xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh gắn với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có thu nhập đảm bảo cuộc sống bằng nghề rừng; hỗ trợ triển khai thực hiện tốt liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường để giải quyết đầu ra cho nông sản, nhất là chè, tinh bột sắn, sản phẩm chế biến từ gỗ, hải sản đánh bắt...; đồng thời, nắm bắt tình hình diễn biến thị trường trong nước và quốc tế về nông sản để có thông tin định hướng sản xuất phù hợp cho người dân.

Thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối thị trường đẩy mạnh lưu thông hàng hóa dịch vụ. Tích cực nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và thực hiện có hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh. Tổ chức và tham gia có hiệu quả các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước, nước ngoài phù hợp với quy định về phòng, chống dịch...  

Tập trung điều hành thu, chi ngân sách với các giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020; đánh giá và nhận định đúng tình hình, tính toán phương án đảm bảo cân đối ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; dự kiến những khoản tăng thu để bù đắp hụt thu ngân sách,...

Ngọc Tuấn
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Giải ngân đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan