Nghệ An: Sẽ thanh tra nhiều đơn vị về công tác quản lý tài chính

11/12/2020, 09:40

TCDN - Năm 2021, Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ thanh tra công tác quản lý tài chính nhiều đơn vị trên địa bàn và tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Sẽ thanh tra nhiều đơn vị trên địa bàn Nghệ An về công tác quản lý tài chính.

Sẽ thanh tra nhiều đơn vị trên địa bàn Nghệ An về công tác quản lý tài chính.

Vừa qua, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành Quyết định số 4252/QĐ.UBND ngày 25/11 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, việc tổ chức thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay; tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hoạt động thanh tra phải thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Phát hiện và xử lý sai phạm theo đúng quy định của pháp luật…

Theo Kế hoạch, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách tại 3 huyện, thị xã: Quỳ Hợp, Quỳ Châu và thị xã Hoàng Mai; thanh tra chuyên đề công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 5 huyện, thị xã: Nam Đàn, Tương Dương, Đô Lương, Con Cuông và thị xã Thái Hòa. Niên độ thanh tra 2019 – 2020 và thời gian có liên quan.

Thanh tra công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai tại 6 trường Đại học, cao đẳng: Đại học Kinh tế Nghệ An; Đại học Y khoa Vinh; Cao đẳng Nghề kỹ thuật Việt Đức; Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc; Cao đẳng Sư phạm Nghệ An; Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Niên độ thanh tra 2018 – 2020 và thời gian có liên quan.

Thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý đầu tư xây dựng các dư án, công trình sử dụng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai; các dự án, công trình ách yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Niên độ thanh tra năm 2017 – 2020 và thời gian có liên quan.

Thanh tra công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình dự án tại 6 đơn vị. Trong đó, niên độ thanh tra 2019 – 2020 và thời gian có liên quan các đơn vị: Vườn Quốc gia Pù Mát; Chi cục Bảo vệ thực vật; Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT; Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

Niên độ thanh tra năm 2018 – 2020 và thời gian có liên quan đối với Công ty Cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vinh.

Đồng thời, năm 2021 thanh tra tỉnh sẽ thanh tra chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng vốn Nhà nước và các nguồn kinh phí được cấp; việc thực hiện các quy định về tài chính, kế toán và nghĩa vụ với Nhà nước tại 7 Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước; niên độ thanh tra năm 2018 – 2020 và thời gian có liên quan.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Khu kinh tế Đông Nam, Tương Dương, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Con Cuông; niên độ thanh tra năm 2019 – 2020 và thời gian có liên quan.

Ngọc Tuấn
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Sẽ thanh tra nhiều đơn vị về công tác quản lý tài chính tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan