Nghệ An: Thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021

19/11/2021, 15:56

TCDN - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, TP, TX; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh chỉ đạo thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021.

unnamed

Theo đó, để triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh được thống nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 cho các đối tượng thuộc diện kê khai: Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai (đầy đủ thông tin về họ tên, chức danh, đơn vị công tác, hình thức kê khai) gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/12/2021; hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai; lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận Bản kê khai.

Theo đó, việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai thực hiện trong năm 2021 bao gồm các hình thức:

Kê khai lần đầu được thực hiện đối với những người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp: Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên, những trường hợp này nộp bản kê khai về Thanh tra tỉnh để tổng hợp và chuyển về Thanh tra Chính phủ; Người có nghĩa vụ kê khai được quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên trừ những trường hợp đã thực hiện kê khai hàng năm.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý kê khai. Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền.

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 được thực hiện theo Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 11 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/12/2021.

Ngọc Tuấn
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021 tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Nghệ An: Quy hoạch khu đô thị rộng gần 38ha tại huyện Nghi Lộc
Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch rộng hơn 37,2 ha, với quy mô dân số dự kiến khoảng 3.500 - 4.500 người. Định hướng là khu đô thị mới được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.