Nhiều tồn tại trong xử phạt kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

30/05/2021, 16:48

TCDN - Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2018 đến nay đã có 13 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino với tổng số tiền là 1,958 tỷ đồng.

Từ năm 2017, khung khổ pháp lý đối với lĩnh vực trò chơi có thưởng được Chính phủ ban hành tại 3 Nghị định chuyên ngành (gồm Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino và Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 22/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế), trong đó quy định cụ thể về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên cả 3 phương diện: thể chế chính sách, quản lý, giám sát và xử lý vi phạm hành chính.

Theo Bộ Tài chính, kể từ năm 2018, Bộ đã phối hợp các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra định kỳ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trò chơi có thưởng theo quy định của pháp luật và có 13 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino với tổng số tiền là 1,958 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ xử phạt vi phạm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là gần 2 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ xử phạt vi phạm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là gần 2 tỷ đồng.

Bộ Tài chính khẳng định, việc triển khai công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trên đã đóng góp: Tăng cường công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện quy định tại 03 Nghị định chuyên ngành; Rà soát các quy định của pháp luật để kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo việc triển khai thực hiện pháp luật.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, qua quá trình kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp, một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính tại 03 Nghị định chuyên ngành còn tồn tại, hạn chế như sau: một số hành vi vi phạm có tính chất tương đồng nhưng chế tài xử phạt giữa các Nghị định chưa được quy định thống nhất; một số hành vi vi phạm hành chính chưa được quy định đầy đủ tại Nghị định chuyên ngành và chưa có quy định về hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng…

Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng cần phải quy định Nghị định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng (bao gồm casino, đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài) để đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Nam Yên
Bạn đang đọc bài viết Nhiều tồn tại trong xử phạt kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Bổ sung điều kiện kinh doanh casino
Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng về việc xin chủ trương báo cáo Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 03/2017 ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.
Nhiều casino tại Việt Nam thua lỗ
Phần lớn casino tại Việt Nam đều đang hoạt động trong tình trạng thua lỗ, số ít có lợi nhuận nhưng kết quả kinh doanh của chủ sở hữu lại âm.