Những con số bạn nên biết về tình hình kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm 2019