Những điểm mới về quyết toán thuế TNDN năm 2021

22/03/2022, 09:17

TCDN - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của kỳ tính thuế TNDN năm 2021,ngành thuế lưu ý tới người nộp thuế một số nội dung cụ thể liên quan đến xác định giao dịch liên kết, khấu trừ các chi phí liên quan đến cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19.

Xem toàn bộ tài liệu tại đây.

PV
Bạn đang đọc bài viết Những điểm mới về quyết toán thuế TNDN năm 2021 tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận