OCB công bố tài liệu trước đại hội với nhiều nội dung quan trọng năm 2024

26/03/2024, 21:40
báo nói -

TCDN - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE:OCB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 bao gồm kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn điều lệ, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

ocb

Tăng vốn điều lệ lên 24,717 tỷ đồng, chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Năm 2023, OCB đạt lãi trước thuế hơn 4,139 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận còn lại năm 2023 còn gần 2,770 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại gộp với các năm trước là hơn 5,307 tỷ đồng.

OCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 4,168 tỷ đồng trong năm 2024, chủ yếu thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cp. Nếu thành công, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ mức 20.548 tỷ đồng lên 24.717 tỷ đồng. Số tiền thu được từ tăng vốn, Ngân hàng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, cho vay và mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

Thời gian thực hiện các đợt tăng vốn sẽ do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan chức năng cho phép.

Dự kiến sau khi tăng vốn, Aozora bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn duy nhất của OCB với tỷ lệ sở hữu 15%.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2024 tăng 66% 

Với số vốn điều lệ tăng thêm, OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 6,885 tỷ đồng, tăng 66% so với kết quả năm 2023. Mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản đạt 286,562 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Tổng huy động vốn thị trường 1 dự kiến đạt 197,346 tỷ đồng và tổng dư nợ thị trường 1 đạt 177,592 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 20%.

Ngoài ra, OCB cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 điều chỉnh một số điều lệ Ngân hàng và quyền hạn của ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của OCB dự kiến được tổ chức vào ngày 15/04, tại TP. HCM.

  

PV
Bạn đang đọc bài viết OCB công bố tài liệu trước đại hội với nhiều nội dung quan trọng năm 2024 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan