Tag: cổ tức
Vissan dự kiến không chia cổ tức năm 2020

Vissan dự kiến không chia cổ tức năm 2020

18/06/2020, 15:27
Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan, mã: VSN) trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức năm nay nhằm tăng năng lực tài chính thực hiện các dự án đang triển khai.
TKV: Đầu tư hơn 16 nghìn tỷ đồng, cổ tức chỉ 3%

TKV: Đầu tư hơn 16 nghìn tỷ đồng, cổ tức chỉ 3%

16/10/2019, 13:56
Tổng giá trị đầu tư tài chính của công ty mẹ TKV năm 2018 là 16.251 tỷ đồng, số cổ tức, lợi nhuận được chia từ khoản đầu tư này là 489 tỷ đồng, bình quân bằng 3% trên tổng số vốn đầu tư.
1