Petrolimex bất ngờ đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận năm 2022

05/12/2022, 14:56
báo nói -

TCDN - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - PLX) dự kiến họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 để xin ý kiến cổ đông về một số vấn đề. Trong đó, Petrolimex đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận trước thuế của năm 2022, từ kế hoạch 3.036 tỷ đồng xuống còn 300 tỷ đồng.

Theo Petrolimex, trong 9 tháng đầu năm 2022 và đặc biệt vào các thời điểm biên độ giá tăng lớn đã xảy ra hiện tượng một số thương nhân đầu mối/thương nhân phân phối/CHXD ngoài xã hội hạn chế bán hàng hoặc dừng bán hàng, nhu cầu dồn về Petrolimex khiến cho sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn tăng mạnh trên tất cả các kênh bán hàng (sản lượng bán nội địa 10 tháng đầu năm 2022 vượt 14% so với tiến độ kế hoạch và tăng 22% so với cùng kỳ), đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp cũng như nhu cầu mua hàng từ các thương nhân nhận quyền bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex không ngừng tăng cao.

Sản lượng tiêu thụ tăng đột biến đã tạo nên áp lực rất lớn trong công tác tạo nguồn của Tập đoàn, lượng hàng tồn kho sụt giảm rất nhanh vào những chu kỳ xu hướng giá tăng dẫn đến Tập đoàn phải nhập mua đuổi để kịp thời bù đắp và đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu tiêu thụ trong nước.

plx_FPXU

Trước bối cảnh áp lực về nguồn cung và giá dầu thế giới trong các tháng cuối năm 2022 tiếp tục duy trì ở mức cao và biến động rất bất thường khó dự báo, cùng với việc sẽ gây nhiều khó khăn trong công tác điều hành thì hiệu quả kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn cũng đồng thời bị suy giảm đáng kể so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể do chịu ảnh hưởng bởi chi phí tạo nguồn thực tế tăng cao hơn chi phí tạo nguồn kết cấu trong giá giá cơ sở; Chi phí tạo nguồn nhập khẩu tăng để bù lượng cấp thiếu từ NMLD Nghi Sơn; Lợi nhuận giảm do lùi thời gian điều chỉnh giá bán trong bối cảnh giá dầu có xu hướng tăng và bị ảnh hưởng do điều chỉnh tỷ giá.

Cụ thể, Petrolimex đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận trước thuế của năm 2022, từ kế hoạch 3.036 tỷ đồng xuống còn 300 tỷ đồng.

Petrolimex đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận trước thuế của năm 2022, từ kế hoạch 3.036 tỉ đồng xuống còn 300 tỉ đồng. Ngược lại, doanh thu tăng 29% so với kế hoạch, lên 240.000 tỉ đồng.

Petrolimex đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận trước thuế của năm 2022, từ kế hoạch 3.036 tỉ đồng xuống còn 300 tỉ đồng. Ngược lại, doanh thu tăng 29% so với kế hoạch, lên 240.000 tỉ đồng.

Theo dự thảo tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022: Trong năm 2022, dưới tác động của rất nhiều yếu tố liên quan đến biến động bất thường dị biệt của giá dầu và nguồn cung năng lượng thế giới, cơ chế vận hành liên quan đến cấu thành giá cơ sở và sự cố từ NMLD Nghi Sơn đã làm cho hoạt động KDXD của toàn Tập đoàn bị ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu.

Do một số yếu tố tác động là trường hợp bất khả kháng nằm ngoài khả năng dự báo khi xây dựng kế hoạch của Tập đoàn, vì vậy việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 là "cần thiết và phù hợp". 

Bích Thảo
Bạn đang đọc bài viết Petrolimex bất ngờ đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan