Phạt công ty Chứng khoán Bảo Minh 350 triệu đồng

04/09/2019, 20:18

TCDN - UBCKNN vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK đối với Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh. Tổng mức phạt là 350 triệu đồng.

ck bao minh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) đối với Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh. 

Theo đó, công ty này bị phạt 100 triệu đồng theo vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. Cụ thể, quyết định nêu rõ tại một số thời điểm trong năm 2018 Công ty đã cho một số khách hàng đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu khi số dư tiền trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền theo quy định.

Điều này vi phạm quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo quy định tại Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Cùng với đó, UBCK còn phạt công ty chứng khoán Bảo Minh 250 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, trong năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019, Công ty đã ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết với 03 khách hàng. Theo đó, phương thức thực hiện được quy định trong hợp đồng đã ký kết như sau: Công ty sẽ chuyển tiền cho khách hàng để thực hiện mua cổ phiếu chưa niêm yết trong khoảng thời gian nhất định.

Trong khoảng thời gian ký kết, đối tác không thực hiện mua chứng khoán/chuyển quyền sở hữu chứng khoán thì đối tác sẽ phải trả lại cho Công ty tiền gốc và lãi phạt. Việc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết cho đến nay vẫn chưa có quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính).

Việc làm hành vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 20 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. 

Minh Tình
Bạn đang đọc bài viết Phạt công ty Chứng khoán Bảo Minh 350 triệu đồng tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

UBCK NN xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 255 triệu đồng
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 241/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ. Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty 255 triệu đồng