8 tháng năm 2019: Thu hơn 22 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế

04/09/2019, 15:13

TCDN - Tính đến 31/8/2019, cơ quan thuế đã thu được 22.117 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

1-TAAJ

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó: Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,7% tổng số tiền thuế nợ, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2018; Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của NNT đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ, tăng 10,2%so với cùng kỳ năm 2018.

Về nhiệm vụ thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý, lũy kế 8 tháng năm 2019 ước đạt 814.186 tỷ đồng, bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: Thu từ dầu thô ước đạt 87% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,9USD/thùng, cao hơn 4,4% so với dự toán; sản lượng đạt 74,8% dự toán.

Thu nội địa ước đạt 69% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018. Có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 67%); Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,6%.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 55.701 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT; kiểm tra được 279.881 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 32.700,33 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.900 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.380 tỷ đồng; giảm lỗ gần 22.400 tỷ đồng.

Trong đó, đã thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 7.900 tỷ đồng.

Trong kê khai, kế toán thuế, cơ quan Thuế đã thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 90.979 DN thành lập mới, 53.506 DN chấm dứt kinh doanh, 24.740 DN tạm ngừng kinh doanh, 14.461 DN khôi phục sản xuất kinh doanh. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh là 741.302, tăng 43.704 doanh nghiệp (6,27%) so với thời điểm cuối năm 2018.

Cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế đạt kết quả khả quan, trong đó: 99,86% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện dịch vụ khai thuế điện tử; và cũng có đến 98,44% doanh nghiệp nộp thuế bằng hình thức điện tử. Tổng số hồ sơ thực hiện hoàn thuế bằng phương thức điện tử đạt đến 95,77% tổng số hồ sơ hoàn thuế.

Thu Hằng
Bạn đang đọc bài viết 8 tháng năm 2019: Thu hơn 22 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi: Bỏ thương, vương nặng

Xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi: Bỏ thương, vương nặng

Hiện chưa có quy định cụ thể để xử lý, giải quyết có hiệu quả nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi. Do vậy, số nợ sẽ tăng do tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp ngày càng tăng lên, thêm việc phải làm cho cơ quan quản lý song kết quả vẫn là...không thu được.
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp