Phạt Công ty TEDI 450 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

27/04/2021, 16:30

TCDN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải (Công ty TEDI) với số tiền 450 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định Quyết định số 248/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (Công ty TEDI) số tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Theo đó, ngày 20/12/2016, UBCKNN có công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty, đồng thời yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 24/3/2021), Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải bị Uỷ ban Chứng khoán phạt.

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải bị Uỷ ban Chứng khoán phạt.

Cụ thể, Công ty TEDI bị phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải (278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội)  báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05a NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 13/12/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020;

Nghị quyết HĐQT số 05 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 14/12/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Nghị quyết HĐQT số 6.01 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 05/02/2020 về việc bổ sung ngành nghề;

Thông báo số 246/TB-TEDI ngày 05/02/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 05/02/2020; Nghị quyết HĐQT số 06 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 02/03/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2020;

Thông báo số 1190/TEDI-CBTT ngày 24/4/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại ngày 25/04/2020; Thông báo số 3826/TB-TEDI ngày 11/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 15/12/2020; Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 10/3/2021 về kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty...

Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải cũng bị phạt 50.000.000 đồng do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, trong năm 2019 và năm 2020, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải và 6 công ty con là người có liên quan của người nội bộ.

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế giao thông vận tải tiền thân là Viện Thiết kế Giao thông vận tải thành lập từ năm 1962. Thực hiện chính sách đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, từ tháng 6/2014 Công ty mẹ - Tổng Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.

PV
Bạn đang đọc bài viết Phạt Công ty TEDI 450 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán tại chuyên mục Chứng khoán của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan