Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững

26/08/2019, 09:33

TCDN - Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, bên cạnh khu vực kinh tế trong nước, nền kinh tế Việt Nam có FDI đã hình thành và phát triển. 30 năm thu hút FDI ở Việt Nam khẳng định khu vực FDI là một khu vực kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cuối năm 2018, trường đại học Kinh tế Quốc dân đã xuất bản Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững"  đánh giá lại trên cơ sở tư duy mới đối với vai trò của khu vực FDI thực hiện Chiến lược phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam dưới tác động của bối cảnh mới trong nướcvà quốc tế. Trên cơ sở đó, có những đóng góp thiết thực hơn, cụ thể hơn vào các chủ trương,chính sách thu hút có chọn lọc và tạo sự lan tỏa tích cực của khu vực FDI đến quá trình thực hiện Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam dưới tác động của bối cảnh mới, tập trung vàochuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa.

Chi tiết Kỷ yếu xem tại đây

Theo NEU
Bạn đang đọc bài viết Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

4
17
Toàn văn Nghị quyết số 50-NQ/TW về FDI

Toàn văn Nghị quyết số 50-NQ/TW về FDI

Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 20/8/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp