Phú Thọ: Rà soát sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa vướng ở đâu?

02/06/2020, 10:04

TCDN - Sau văn bản triển khai công tác kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa tháng 11/2019, đến nay Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Phú Thọ đã liên tục ban hành thêm hai văn bản đôn đốc thực hiện nhưng đều có dấu hiệu chậm tiến độ…

Nhà máy Chè Phú Sơn - Công ty Chè Phú Đa

Nhà máy Chè Phú Sơn - Công ty Chè Phú Đa

Việc triển khai công tác kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa được UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ thực hiện theo Văn bản số 4803/UBND-KTN ngày 21/10/2019 Về việc xử lý tồn tại trong quản lý, sử dụng đất theo kiến nghị của Viên kiểm sát nhân dân tỉnh tại Công ty Chè Phú Đa; gửi báo cáo kết quả kiểm tra, rào soát về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 13/12/2019 để Sở tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định; thời gian xong trước ngày 31/12/2019.

Ngày 25/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 3077/TNMT-TTr và đề nghị UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã thị trấn liên quan phối hợp với Công ty Chè Phú Đa để thực hiện công tác nêu trên và báo cáo kết quả theo yêu cầu của UBND tỉnh Phú Thọ.

Nền Nhà máy Chè Phú Sơn cũ đang được UBND huyện Thanh Sơn - Phú Thọ quản lý và sử dụng như thế nào?

Nền Nhà máy Chè Phú Sơn cũ đang được UBND huyện Thanh Sơn - Phú Thọ quản lý và sử dụng như thế nào?

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa đã không đạt được tiến độ đúng như yêu cầu của UBND tỉnh Phú Thọ.

Ngày 02/03/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản Số: 397/TNMT-TTr Về việc đôn đốc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa, trong đó nêu: “…đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện của UBND các huyện và Công ty Chè Phú Đa để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Để có kết quả báo cáo UBND tỉnh, đảm bảo nội dung đúng theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập và Công ty Chè Phú Đa khẩn trương phối hợp hoàn thành việc rà soát thực trạng quản lý, sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa; báo cáo kết quả tổng hợp, rà soát gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định.

Đất Công ty Chè Phú Đa đã giao khoán cho hộ dân canh tác, sau lại giao cho UBND huyện Thanh Sơn quản lý và UBND huyện Thanh Sơn lại giao cho hộ gia đình sử dụng nay đang có dấu hiệu chuyển nhượng trái phép

Đất Công ty Chè Phú Đa đã giao khoán cho hộ dân canh tác, sau lại giao cho UBND huyện Thanh Sơn quản lý và UBND huyện Thanh Sơn lại giao cho hộ gia đình sử dụng nay đang có dấu hiệu chuyển nhượng trái phép

Ngày 07/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ lại tiếp tục có Văn bản Số: 1093/TNMT-TTr Về việc đôn đốc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa, nội dung nêu: “…Đến nay, chỉ có UBND huyện Yên Lập có báo cáo, tuy nhiên nội dung báo cáo của UBND huyện Yên Lập chưa đầy đủ theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung theo Văn bản số 3077/TNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời tổng hợp cụ thể danh sách các hộ gia đình, cá nhân, diện tích, loại đất, vị trí sử dụng đất đang có tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, cấp trùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …trong phạm vi đất do Công ty Chè Phú Đa quản lý, sử dụng. Báo cáo đánh giá cụ thể tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện rà soát và những kiến nghị đề xuất có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện và Công ty Chè Phú Đa khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả tổng hợp, rà soát gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/5/2020 để xem xét, tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định…”

Việc cấp trùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Công ty Chè Phú Đa quản lý là những tồn tại đang làm đau đầu các cơ quan quản lý của tỉnh Phú Thọ

Việc cấp trùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Công ty Chè Phú Đa quản lý là những tồn tại đang làm đau đầu các cơ quan quản lý của tỉnh Phú Thọ

Để làm rõ hơn thông tin, PV đã liện hệ làm việc và trao đổi với các bên liên quan trong vụ việc này.

Theo đó, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Sơn, Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ cho hiết, hiện nay Phòng chuyên môn này đang thực hiện việc kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng, quản lý đất Công ty Chè Phú Đa như cấp trên giao.

Riêng tại huyện Yên Lập, công tác này hiện đã thực hiện xong, ngày 24/3/2020, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Văn bản số 364/UBND-TNMT, về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn huyện Yên Lập.

Song, sự “nhanh nhẹn” của huyện Yên Lập trong công tác này đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ “tuýt còi” khi khẳng định “nội dung báo cáo của UBND huyện Yên Lập chưa đầy đủ theo hướng dẫn”… Điều đó có nghĩa là UBND huyện Yên Lập phải tiến hành thực hiện lại công tác kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất Công ty Chè Phú Đa.

Đối với Công ty Chè Phú Đa, theo lãnh đạo đơn vị này cho biết: Việc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty là mong muốn của đơn vị này. Tuy nhiên, việc kiểm tra, rà soát không chỉ được tiến hành trên sổ sách giấy tờ mà còn tiến hành trên thực địa.

Do đó, ngoài thời gian để thực hiện thì một yêu cầu nữa đó là kinh phí để thực hiện vì phải thực hiện lại việc đo vẽ hiện trạng bản đồ để công tác quản lý được chính xác. Hiện việc kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất đang được Công ty Chè Phú Đa tiến hành cùng các phòng chuyên môn tại tác địa phương rất khẩn trương.

Đồng thời, Công ty cũng đang xem xét việc tự bỏ kinh phí để tiến đo vẽ lại hiện trạng bản đồ diện tích đất do Công ty quản lý; việc này được xác định là khá tốn kém, nên đang được ban lãnh đạo Công ty cân nhắc thực hiện.

Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Khánh Trình
Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Rà soát sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa vướng ở đâu? tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Phú Thọ: Công ty Chè Phú Đa không hợp tác quản lý đất đai

Phú Thọ: Công ty Chè Phú Đa không hợp tác quản lý đất đai

Để chấn chỉnh tình trạng quản lý, sử dụng đất không hiệu quả của Công ty Chè Phú Đa, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác kiểm tra và rà soát. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này tại huyện Yên Lập đang gặp khó khăn do Công ty Chè Phú Đa không phối hợp.
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp