Phú Thọ: Công ty Chè Phú Đa không hợp tác quản lý đất đai

11/05/2020, 06:51

TCDN - Để chấn chỉnh tình trạng quản lý, sử dụng đất không hiệu quả của Công ty Chè Phú Đa, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác kiểm tra và rà soát. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này tại huyện Yên Lập đang gặp khó khăn do Công ty Chè Phú Đa không phối hợp.

Nhiều diện tích đất được giao của Công ty Chè Phú Đa bị lấn chiếm hoặc chồng lấn với diện tích quản lý của các địa phương

Nhiều diện tích đất được giao của Công ty Chè Phú Đa bị lấn chiếm hoặc chồng lấn với diện tích quản lý của các địa phương

Những năm qua tình hình quản lý sử dụng đất được giao của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung và tại huyện Yên Lập nói riêng đã xuất hiện một số vấn đề có dấu hiệu không đúng quy định pháp luật, thậm chí cố ý làm trái. Điều đó, làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong quản lý đất đai tại các địa phương này…

Nhiều diện tích đất đã được Công ty Chè Phú Đa giao khoán, cho thuê, bán cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cán bộ công nhân viên để canh tác… Trong đó, có nhiều diện tích đã bị chuyển mục đích và chuyển nhượng trái phép; nhiều diện tích khác bị lấn chiếm, chồng lấn với diện tích quản lý của các địa phương…

Tình trạng đó, gây nên nhiều khúc mắc - mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân, gây khó khăn trong công tác quản lý của các địa phương, thậm chí một số trường hợp được giao khoán, cho thuê, bán còn có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định pháp luật của các tổ chức và cá nhân liên quan…

Trên cơ sở kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trong việc thực thi pháp luật về đất đai, đồng thời để chấn chỉnh tình trạng trên và có cơ sở dữ liệu rõ ràng cho việc quản lý đất đai được chặt chẽ, minh bạch, Ngày 21/10/2019 UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 4803/UBND-KTN về việc xử lý tồn tại trong quá trình quản lý sử dụng đất theo kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đó, ngày 25/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cũng đã ban hành Văn bản số 3077/TNMT-TTr về việc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa...

Ngày 20/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ lại tiếp tục ban hành Văn bản số 397/TNMT-TTr về việc đôn đốc kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty chè Phú Đa.

Tuy nhiên, đến nay công tác này vẫn chưa được thực hiện xong, trong đó có nguyên nhân là do Công ty Chè Phú Đa chưa phối hợp một cách có trách nhiệm và thiện chí trong việc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất như các văn bản của cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn đã nêu…

Tại huyện Yên Lập, công tác này gần như chỉ được thực hiện từ một phía là UBND huyện Yên Lập, còn việc phối hợp của Công ty Chè Phú Đa thì hoàn toàn không được thực hiện một cách nghiêm túc.

Văn bản số 364/UBND-TNMT của UBND huyện Yên Lập gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn huyện Yên Lập

Văn bản số 364/UBND-TNMT của UBND huyện Yên Lập gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn huyện Yên Lập

Ngày 24/3/2020, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Văn bản số 364/UBND-TNMT, Về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn huyện Yên Lập.

Cụ thể văn bản nêu: Thực hiện Văn bản số 397/TNMT-TTr, ngày 20/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ về đôn đốc kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa. Sau khi kiểm tra, ra soát UBND huyện Yên Lập tổng hợp báo cáo như sau:

Tổng diện tích đất của Công ty Chè Phú Đa được UBND tỉnh Phú Thọ giao, cho thuê trên địa bàn huyện Yên Lập là 1.606.796 m2 tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T-767203 theo quyết định số 570/QĐ-UB ngày 05/02/2002 của UBND tỉnh Phú Thọ. Trong đó diện tích Công ty quản lý, sử dụng không hiệu quả để các hộ dân xâm lấn, sử dụng ổn định từ trước đến nay là 868.224,4 m2 tại xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập.

UBND huyện Yên Lập đã có văn bản mời Công ty Chè Phú Đa phối hợp làm việc, nhưng Công ty Chè Phú Đa không phối hợp đẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai cũng như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập

Để giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai giữa các bên và công tác quản lý, sử dụng đất được hiệu quả, UBND huyện Yên Lập báo cáo và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ kiểm tra thực tế quản lý và sử dụng không hiệu quả của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn huyện và tham mưu đề xuất với UBND tỉnh thu hồi, bàn giao cho địa phương quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Việc Công ty Chè Phú Đa không phối hợp kiểm tra, rà soát diện tích đất được giao đẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quản lý của các địa phương

Việc Công ty Chè Phú Đa không phối hợp kiểm tra, rà soát diện tích đất được giao đẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quản lý của các địa phương

Có thể nói rằng, Công ty Chè Phú Đa với 1.606.796 m2 được giao nhưng có đến 868.224,4 m2 (chiếm hơn 54% diện tích) quản lý, sử dụng không hiệu quả để các hộ dân xâm lấn sử dụng. Điều đó, đã làm xuất hiện tình trạng tranh chấp đất đai giữa các bên và công tác quản lý, sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn…

Vậy, vì sao Công ty Chè Phú Đa không chịu phối hợp với UBND huyện Yên Lập trong việc kiểm tra, rào soát tình hình quản lý sử dụng đất tại địa phương này.

Phải chăng, việc kiểm tra, rào soát tình hình quản lý sử dụng đất tại huyện Yên Lập sẽ làm lộ ra những điều bất thường và mảng tối trong quản lý sử dụng đất được giao của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung và tại huyện Yên Lập nói riêng...

Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Khánh Trình
Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Công ty Chè Phú Đa không hợp tác quản lý đất đai tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Phù Ninh - Phú Thọ: Chính quyền để mặc khai thác cát tràn lan gây sạt lở đất canh tác?
Tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ xuất hiện tình trạng khai thác cát, sỏi ngoài phạm vi với số lượng tàu cuốc vượt quy định khiến hàng nghìn m2 đất canh tác bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, huyện Phù Ninh chưa thể có giải pháp để ngăn chặn tình trạng này.