Phú Yên: Đấu giá đất ế ẩm, thu ngân sách 6 tháng chỉ đạt 34%

14/07/2023, 16:26

TCDN - Trong 6 tháng đầu năm thu ngân sách tỉnh Phú Yên là 1.742 tỷ đồng, đạt 34% dự toán Trung ương giao do hụt thu tiền sử dụng đất và thuế bảo vệ môi trường. Một số khu đất của tỉnh đã đủ điều kiện đưa ra tổ chức bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người tham gia đấu giá.

Báo cáo của tỉnh Phú Yên cho thấy, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 là 1.742 tỷ đồng, đạt 34% dự toán Trung ương giao.

Trong đó, thu nội địa là 1.712 tỷ đồng, đạt 33,8% dự toán Trung ương giao. Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết là 1.417 tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán Trung ương.

Về chi ngân sách địa phương, 6 tháng đầu năm 2023 là 5.141 tỷ đồng, đạt 47% dự toán trung ương.

Trong đó, chi đầu tư phát triển là 2.463 tỷ đồng, đạt 53,4% dự toán Trung ương; chi thường xuyên là 2.678 tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán Trung ương.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện không đạt dự toán trung ương giao chủ yếu là do hụt thu tiền sử dụng đất và thuế bảo vệ môi trường. Hiện nay, một số khu đất của tỉnh đã đủ điều kiện đưa ra tổ chức bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người tham gia đấu giá, không thu được tiền sử dụng đất theo kế hoạch.

Đối với thuế bảo vệ môi trường hụt giảm là do điều chỉnh giảm của Trung ương về chính sách thu đối với thuế bảo vệ môi trường, khoản thu này khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 chưa tính, nên hụt thu khoảng 237 tỷ đồng.

Theo tỉnh Phú Yên, một số khoản thu hụt giảm đã ảnh hưởng trong điều hành cân đối ngân sách. Tuy nhiên tỉnh đã nổ lực hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán giao, các khoản chi đã cơ bản đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển các lĩnh vực sự nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Năm 2023, dự toán Trung ương giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 5.126 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là 1.742 tỷ đồng, đạt 34% dự toán Trung ương giao. Do đó, để đạt dự toán Trung ương giao, 6 tháng cuối năm 2023 tỉnh phải thu được 3.384 tỷ đồng.

Theo đánh giá của tỉnh Phú Yên, tỉnh sẽ triển khai thu ngân sách trong điều kiện dự báo tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chưa ổn định, quy mô nhỏ; đồng thời triển khai thu ngân sách trong thời điểm công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất đang gặp nhiều khó khăn và Trung ương ban hành nhiều chính sách giúp cho nền kinh tế tăng trưởng, đồng thời giảm bớt khó khăn cho đời sống người dân (như: giảm 50% thuế BVMT, 30% tiền thuê đất, giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%, giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước,...), dự kiến các khoản thu này giảm gần 300 tỷ đồng. Do đó, để đạt được dự toán Trung ương giao là một thách thách lớn đối với tỉnh.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, toàn tỉnh sẽ luôn nỗ lực quyết tâm cao, thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đầu tư để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm tạo được nguồn thu ổn định, lâu dài và bền vũng, góp phần thực hiện đạt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Hà Linh
Bạn đang đọc bài viết Phú Yên: Đấu giá đất ế ẩm, thu ngân sách 6 tháng chỉ đạt 34% tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan