Quảng Nam: Chấm dứt hoạt động những dự án "không có khả năng thực hiện"

22/07/2022, 14:29

TCDN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành liên quan kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư đối với những dự án không có khả năng thực hiện, điều chỉnh tiến độ nhiều lần mà chưa hoàn thiện theo quy định...

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 4700/UBND-KTN đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng.

Trong văn bản này, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư các dự án và các địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Kết luận thanh tra đối với các dự án do cơ quan mình chủ trì thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường: 14 dự án, Thanh tra tỉnh: 08 dự án; Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp hành thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung kết luận thanh tra.

Quảng Nam đề xuất chấm dứt hoạt động đầu tư đối với những dự án không có khả năng thực hiện.

Quảng Nam đề xuất chấm dứt hoạt động đầu tư đối với những dự án không có khả năng thực hiện.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất. Để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi cơ quan mình quản lý.

Đối với những dự án đầu tư không có khả năng tiếp tục thực hiện, điều chỉnh tiến độ nhiều lần mà chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo quy định hoặc trên thực tế chưa triển khai thực hiện thì kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; Giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các thủ tục pháp lý về đầu tư của các dự án đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Ngoài ra, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án để kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đầu tư dự án đã được chấp thuận.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận 9 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang; triển khai 22 cuộc thanh tra và ban hành kết luận 2 cuộc; phát hiện sai phạm hơn 2,9 tỷ đồng, 112.190 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước.  

Tỉnh Quảng Nam cũng đã tỉnh quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất 24 tháng đối với 4 dự án, 18 tháng đối với 1 dự án; 16 tháng đối với 2 dự án.

Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm về chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật, việc nhận tiền đền bù nộp vào tài khoản tiền gửi, nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định; cho thuê nhà sinh hoạt khối phố và cho thuê mặt bằng không đúng quy định; đất bỏ hoang không sử dụng và lấn, chiếm đất.

Hoàng Tư
Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Chấm dứt hoạt động những dự án "không có khả năng thực hiện" tại chuyên mục Bất động sản của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan