Quảng Nam đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

09/05/2024, 07:24

TCDN - UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đẩy mạnh triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ký công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo công văn, thời gian qua, giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với các hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn các hoạt động này không nhiều nhưng tần suất phát hành hóa đơn lớn như: Siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Ngày 14/3/2023 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục, triển khai công tác áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh yêu cầu: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương, liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 3348/BTC-TCT ngày 29/3/2024 để chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện;

UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bảo An
Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan