Sắp hết thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023

22/03/2024, 10:56
báo nói -

TCDN - Theo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất năm 2023 của Thủ tướng, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2024, quá thời hạn nêu trên người thuê đất nộp hồ sơ không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định.

Cục Thuế Hà Nội vừa có thư gửi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Cục Thuế Hà Nội, ngày 3/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trong đó, tại Điều 2 quy định về đối tượng giảm tiền thuê đất là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Điều 3 quy định về mức giảm tiền thuê đất: Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023.

Điều 5 quy định về thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2024, quá thời hạn nêu trên người thuê đất nộp hồ sơ không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế Hà Nội đề nghị tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất rà soát, xác định đối tượng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 2 Quyết định và nhanh chóng nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất đến cơ quan thuế (Chi cục Thuế nơi có điểm đất thuê) trước ngày 01/4/2024 để được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 theo quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

An Nhiên
Bạn đang đọc bài viết Sắp hết thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2023 tại chuyên mục Thuế & cuộc sống của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Đề xuất ưu đãi thuế TNDN, miễn giảm tiền thuê đất đối với khu công nghệ thông tin tập trung
Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật có liên quan; được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư...
Ngày 31/3 hết hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022
Người thuê đất, thuê mặt nước trong diện được giảm 30% sẽ nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật đến hết ngày 31/3/2023.