Tài liệu Hội thảo vai trò của ngành bảo hiểm đối với sự ổn định xã hội và phát triển nền kinh tế

26/05/2022, 12:18

TCDN - Bảo hiểm trực tiếp đảm bảo cho các khoản đầu tư của các cá nhân và doanh nghiệp trong nền kinh tế. Ngành Bảo hiểm hiện nay còn tạo ra khá nhiều việc làm cho nền kinh tế, từ đó góp phần giảm tải tình trạng thất nghiệp trong xã hội.

Qua hơn hai năm đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam, nền kinh tế toàn cầu đã chịu những tác động tiêu cực vô cùng lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tất cả các quốc gia không chỉ bị chững lại, thậm chí nhiều quốc gia đã tăng trưởng âm. Đặc biệt, vấn đề an sinh xã hội (ASXH) đã có những diễn biến vô cùng phức tạp và ít nhiều đã ảnh hưởng đến sự ổn định về mặt xã hội ở hầu hết các quốc gia. Cho đến nay, đại đa số các quốc gia đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và nền kinh tế thế giới đã dần trở lại trạng thái bình thường mới. Nhìn vào thực trạng này sẽ thấy rõ hơn vai trò của ngành Bảo hiểm và sự cần thiết phải phát triển tất cả các loại hình bảo hiểm nhằm góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Vai trò của ngành Bảo hiểm đối với sự ổn định xã hội và phát triển nền kinh tế”.

Kỷ yếu Hội thảo xem tại đây.

Bạn đang đọc bài viết Tài liệu Hội thảo vai trò của ngành bảo hiểm đối với sự ổn định xã hội và phát triển nền kinh tế tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận