Tăng vốn điều lệ cho Agribank và VAMC: Bộ Tài chính vào cuộc giám sát

06/03/2020, 08:00

TCDN - Bộ Tài chính sẽ thực hiện giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đối với Ngân hàng Nhà nước vào quý 2/2020. Cụ thể là hoạt động bổ sung vốn điều lệ cho Agribank và VAMC.

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ thực hiện Chính sách tiền tệ Quốc gia

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ thực hiện Chính sách tiền tệ Quốc gia

Thực hiện kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2019, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 của các địa phương (nguồn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp).

Theo đó, năm 2019, hai DNNN thuộc Ngân hàng Nhà nước được đầu tư bổ sung vốn điều lệ là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Với Agribank sẽ được bổ sung nguồn vốn từ nguồn thanh toán trái phiếu đặc biệt (theo Thông tư 100/2002/TT-BTC) với số tiền khoảng 20.000 tỷ đồng. Còn VAMC sẽ được bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ thực hiện Chính sách tiền tệ Quốc gia (theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 7/11/2019 của TTCP) với số vốn lên 10.000 tỷ đồng trong năm nay. 

Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám sát gián tiếp đối với hai doanh nghiệp này.

Nội dung giám sát được Bộ Tài chính thực hiện theo các quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Điều 6 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Điều 4 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Hà Quyên
Bạn đang đọc bài viết Tăng vốn điều lệ cho Agribank và VAMC: Bộ Tài chính vào cuộc giám sát tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Bộ Tài chính 'thắt chặt vòng kim cô' với vốn đầu tư nhà nước
5 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng có vốn đầu tư nhà nước sẽ được Bộ Tài chính giám sát trực tiếp gồm: Công ty TNHH MTV Cao su, Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 14, Công ty TNHH MTV Điện cơ Hóa chất 15, Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 13, TCT Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng.